Про журнал

Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:92-98

Тенденції формування фінансово-економічної результативності аграрних підпри-ємств Львівщини в умовах глобалізації

N. Markovych, Candidate of Economics (PhD), acting associate professor

Lviv National Agrarian University

АНОТАЦІЯ

Окреслено регіональні особливості сільського господарства Львівщини. Проаналізовано фінансово-еко-номічну результативність діяльності його підприємницьких структур. Встановлено, що існування осо-бистих селянських господарств є необхідним і доцільним. Доведена ефективність виробничо-госпо-дарської діяльності сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону. Здійснено прогноз роз-витку аграрних формувань на перспективу. Обґрунтовано комплекс заходів щодо закріплення позитивної динаміки розвитку галузі, зокрема щодо: забезпечення прозорості та сприятливості регуляторної політики держави; покращання якості сільськогосподарської продукції та процедур її забезпечення за міжнародними стандартами; вдосконалення інфраструктури аграрного ринку, в тому числі створення ефективної системи моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аграрний сектор Львівщини, виробничо-ресурсний потенціал, сільськогосподарські під-приємства, особисті селянські господарства, фінансово-економічна результативність, перспективи розвитку аграрних формувань

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Agriculture of Lviv region: statistical collection, 2016. Lviv: Main Office of Statistics in Lviv Re-gion (In Ukrainian).

Ambrosov, V.Ya. and Marenych, T.H. 2013. Theory and methodology of regulation mechanisms in agrarian formations. Kharkiv: Miskdruk (In Ukrainian).

Borodina O. and Prokopa I. On which model of agrarian sector should Ukraine focus in the stra-tegic prospect? Available at: [Accessed 4 April 2017] (In Ukrainian).

Cherevko H. and Kolodii A., 2012. Agrarian holdings in agrarian business of Ukraine: chances and threats. Agrarian economics, 5(3–4), pp. 3–9.

Haidutskyi P. I. 2014. Independent economy of Ukraine. Kyiv: Information systems (In Ukrainian).

Kyrylenko I. H. and Demianchuk V. V., 2015. Prospects of the national AIC in terms of forecasts of the global food market. Economics of AIC, 1, pp. 21–28 –.

Lopatynskyi Yu. F., 2013. Impact of globalization processes on development of the national agra

rian sector. Innovative economics, 3(40), pp. 71–76 (In Ukrainian).

Lupenko Yu O. and Kropyvko M. F., 2013. Agrarian holdings in Ukraine and intensification of so-cial orientation of their activity. Economics of AIC, 7, pp. 5–21 (In Ukrainian).

Lupenko Yu. O., Sabluk P. T., Mesel-Veseliak V. Ya. and Fedorov M. M., 2014. Results and prob-lems of reforming in Ukraine’s agriculture. Economics of AIC, 7, pp. 26–38 (In Ukrainian).

Malik M. Y. and Shpykuliak O. H., 2010. Institutionalization of agrarian entrepreneurship: trans-formation and efficiency. Economics of AIC, 7, pp. 132–139 (In Ukrainian).

Mazniev H. Ye., 2014. Problems of financial supply of innovative development of agrarian sector. Economics of AIC, 9, pp. 5–13 (In Ukrainian).

Shavalyuk L., 2013. A myth about Ukraine – a breadbasket of the world. Why cannot agrarian sec-tor become a moving force of the economy, Journal of Ukrainian week, [online] 33(301). Available at: [Accessed 4 April 2017] (In Ukrainian).

Yatsiv I. and Yatsiv S., 2015. Pricing for agricultural products as a factor of development of agra-rian sector of the economy. Agrarian economics, 8(1–2), pp. 24–31 (In Ukrainian).

Yatsiv I. B. 2013. Competitive capacity of agricultural enterprises : monograph. Lviv: Ukrainian bestseller (In Ukrainian).