Данi про автора(iв)

АГРАРНА ЕКОНОМІКА

Відомості про автора(ів) статті

Назва статті: (на оригінальній та англійській мові)…………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Автор(и) (на оригінальній та англійській мові)……………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Науковий ступінь…………………………………………………………………

Наукове звання……………………………………………………………………

Афіліація авторів та посада (на оригінальній та англійській мові)

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Дата………………………………………………………………………………..

Поштова адреса для надіслання публікації в паперовій версії:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………….

Адресні дані для контакту з автором(ами):

Телефон…………………………………….

Моб. Телефон(и)……………………………………………………………………..

e-mail……………………………………………………………………………