Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:38-45

THE EUROPEAN UNION POLICY INTERVENTION IN AGRICULTURE – EXPERIENCES AND PERSPECTIVE

А. Chudec

АНОТАЦІЯ

The sphere of interventional policy changes in European agriculture is analyzed in this article. Tendency to demission of agricultural market regulations and to improve new instruments to support farmers’ incomes on a base of decoupled direct payments is clearly indicated. Among new policy instruments more important becomes environmental requirements and support for rural development. Common Agricultural Policy reforms have increased market orientation for agriculture moving from product to producer support and now to a more landbased approach, to gain economic, social and environmental effects, what is important not only for farmers but also for the worldwide society.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

agriculture, rural areas, intervention policy

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Adamowicz M., 2005, Przesłanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (302).

2. Borcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., 2007, Integracja europejska, WoltersKluwer Polska.

3. Coleman W., Grant W., Josling T., 2004, Agriculture in the New Global Economy, E. Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

4. Czudec A., 2009, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzesz?w.

5. Daugbjerg C., Swinbank A., 2004, The CAP and UE Enlargement: Prospects for an Alternative Strategy to Avoid the Lock-in of CAP Support, Journal of Common Market Studies, vol. 42, nr 1.

6. Huylenbroeck G., Durand G., 2005, Multifuncitional Agriculture – A new Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate.

7. Overview of CAP Reform 2014–2020, 2013, European Commission, nr 5.

8. Potter C., 2014, Multifunctionality as an agricultural and rural policy concept [w:] Sustaining Agriculture and the Rural Enrovironment, red. F. Brouwer, E. Elgar, Cheltenham UK, Northampton MA, USA.

9. Szymecka-Wesołowska A., 2010, Nowe wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej: uwarunkowania systemowe, w: B. Rakoczy (red.) Ocena prawna wpływu healthcheck na przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, Wyd. «Dom Organizatora», Toruń.

10.Tomczak F., 2005, Gospodarka rodzinna w rolnictwie: Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju IRWiR PAN, Warszawa.

11.Wilkin J., 2013, Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (159).