Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:52-56

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ПІДСИСТЕМИ ЧИСЛОВОГО ПОРЯДКУ

П. Войтович

АНОТАЦІЯ

Лише побудова суто специфічних принципів функціонування державної антикризової політики в сільському господарстві та розробка унікальної класифікації учасників ринку сільськогосподарської продукції дадуть вагомі результати в реалізації поставлених державних програм щодо рівномірного розвитку галузі та економіки загалом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

державна антикризова політика, суб’єкти ринку сільськогосподарської продукції, підси- стеми числового порядку, криза, специфічні принципи державної антикризової політики

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Городецький А. Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії / А. Є. Городецький // Економіка України. – 2013. – № 4. – С. 67–79.

2. Кузнєцов Є. С. Сутність поняття «криза підприємства» та основні чинники її виникнення / Є. С. Кузнєцов // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 60–63.

3. Тарасевич В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи / В. М. Тарасевич // Економіка України. – 2013. – № 9. – С. 4–17.

4. Денисенко М. П. Глобальна велика депресія – криза неоліберальної системи господарювання / М. П. Денисенко // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 6–8.

5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с. 6. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.

7. Мельниченко О. А. Антикризова політика держави: сутність та пріоритетні напрями / О. А. Мельниченко // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 2 (49). – С. 23– 27.

8. Клімова І. О. Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфраструктури [Електронний ресурс] / І. О. Клімова. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/11658/1/Stattya_9.pdf.

9. Осковський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Осковський // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 4–13.

10.Кузнєцова Л. Цінові шоки 2006–2009 рр. та їх наслідки для економіки України / Л. Кузнєцова // Економіка України. – 2010. – № 3. – С. 60–73.