Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 1-2:100-105

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОГОДНИХ ІНДЕКСІВ У СТРАХУВАННІ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ РИЗИКІВ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Ю. Томашевський

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.01.100

АНОТАЦІЯ

Виробництво сільськогосподарської продукції значною мірою залежить від природно-кліматичних умов, що безпосередньо впливають на якість та обсяги одержаного врожаю. Нагальною з огляду на це стає необхідність страхування сільськогосподарських культур від несприятливих погодно-кліматичних чин- ників. Тому страховий захист врожаю сільськогосподарських культур та подальше удосконалення сис- теми страхування є актуальною проблемою, вирішення якої дасть змогу підвищити конкуренто- спроможність товаровиробників і сприятиме зростанню продовольчої безпеки держави. Традиційне страхування врожаю не можна вважати достатньо ефективним для України в сучасних умовах розвитку ринкових відносин. Тому доцільним є використання погодних індексів з метою удоско- налення страхування врожайності сільськогосподарських культур від несприятливих природно- кліматичних явищ. Світовий досвід щодо використання погодних індексів у страхуванні врожаю сільськогосподарських культур на сьогодні є досить обмеженим. Проте, можливо, що саме Україна має найбільші підстави для використання цього методу з огляду на притаманні йому низькі адміністративні витрати, прозо- рість і доступність.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

природно-кліматичні умови, агрокліматичні зони, погодні індекси, метеорологічні стан- ції, природні ризики

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

1. Баршева Е. А. Индексное страхование / Е. А. Баршева // Страховое дело. – 2004.  № 8. – С. 60–68.

2. Ґудзь О. Є. Страхування агроризиків та напрями розвитку агрострахування в Україні / О. Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2006.  № 8. – С. 72–76.

3. Кульбида Н. И. Погодные условия и формирование урожая озимых хлебов в 2005 году в Украине / Н. И. Кульбида // Хранение и переработка зерна.  2005.  № 5(71). – С. 29–31.

4. Лайко П. А. Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві : монографія / П. А. Лайко, С. Д. Пущак. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2009. – 320 с.

5. Луцько В. С. Стан і проблеми обов’язкового страхування посівів зернових культур / В. С. Луцько, О. В. Гайдук, О. В. Луцько // Економіка АПК. – 2004.  № 2. – С. 3438.

6. Онисько С. М. Страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі погодних індексів / С. М. Онисько, Ю. М. Томашевський // Аграрна економіка. – 2013. – Т. 6, № 3–4. – С. 33–37.

7. Шолойко А. С. Класичні та індексні страхові продукти дл я галузі рослинництва / А. С. Шолойко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 161–165.

8. Вплив погодних умов на урожаї сільськогосподарських культур в Україні [Електронний ресурс] / Інформаційний сервер погоди Українського гідрометеорологічного центру. – Режим доступу : http://meteo.gov.ua/ua/33345/zmi/articles.