Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 3-4

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ

Дубневич Ю., Черевко Д

АНОТАЦІЯ

Дедалі більша обмеженість економіки України в енергетичних ресурсах конвенційного типу змушує шукати шляхи вирішення проблеми за рахунок нетрадиційних джерел енергії. Найбільш реальними наразі виглядають біологічні види палива – біодизель та біоетанол як замінники традиційних дизельного палива і бензину. Проте поки що виробництво біодизеля є економічно невигідним порівняно з дизелем із нафти, що відповідно негативно позначається на ефективності вирощування ріпаку для виробництва цього виду біопалива. Серед інших існує також проблема адекватної оцінки цієї ефективності – методика таких розрахунків повинна враховувати всі її аспекти – екологічний, соціальний, енергетичний, економічний та інші, а також всіх потенційних бенефіціарів цього процесу – тих, хто вирощує ріпак, тих, хто його переробляє, тих, хто використовує біодизель, а також ефект для відповідних територій та ефект для держави загалом. Тому є зміст розглядати ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби крізь призму ефективності виробництва і використання біодизеля

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ріпак, біодизель, ефективність, методика

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Квітка Г. Техніку переведуть на екологічне пальне / Г. Квітка // Пропозиція. – 2007. – № 1. – С. 8–10.

2. Маслак О. Ринок ріпаку: стан і перспективи / О. Маслак // Пропозиція. – 2013. – Спец. випуск – Озимий ріпак від А до Я. – С. 4–7.

3. Мессель-Веселяк В. Я. Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сіль- ському господарстві України / В. Я. Мессель-Веселяк, В. С. Паштецький // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3–9.

4. Михайлов Ю. Біопалива: одна з найбільших дурниць в історії людства / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2008. – № 2. – С. 16–21.

5. Олійник С. Ріпак замість бензину / С. Олійник // Експрес. – 2005. – 17–24 бер.

6. Семена М. Ріпак переміг нафту. Назавжди? / М. Семена // Пропозиція. – 2009. – № 8. – С. 10–12.

7. Степованый В. Ресурсы инновационных проектов комплексного выращивания и перера- ботки рапса на биодизель / В. Степованый, И. Флыс // МOTROL. – 2013. – Vol. 15, N 4. – Р. 3–7.

8. Черевко Г. Перспективы производства и использования экологического топлива в сель- ском хозяйстве Украины / Г. Черевко // МOTROL. – 2007. – Vol. 9. – Р. 40–48.

9. Черевко Г. Чинники ефективності виробництва біопалива з ріпаку // Г. Черевко, Ю. Дубневич // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5, № 3–4. – С. 57–64.

10. Яворова Г. В. Виробництво насіння ріпаку і продуктів його переробки / Г. В. Яворова // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 53–57.

11. Kryk B. Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich / B. Kryk, G. Spychalski. – Szczecin : Economicus. – 2010. – 237 s.

12.Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności rolniczej. – Warszawa, 1979. – 324 s.

13.The economy of biofuels production in Ukraine: chances and challenges / G. Cherewko, O. Krupych, I. Cherevko, W. Kowaliw // МOTROL. – 2010. – Vol. 12. – Р. 66–74.

14. Zamojski H. Biopaliwa / H.Zamojski // Agroenergetyka. – 2003. – № 4(4). – S. 19–20.