Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:58-62

Перспективи розвитку біржового ф’ючерсного ринку в аграрній сфері економіки

О. Садура, к. е. н., доцент,
М. Богач, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Охарактеризовано основну суть ф’ючерсного біржового ринку. Окреслено причини його виникнення, які пов’язані з мінімізацією цінових ризиків, підвищенням кредитоспроможності сільгоспвиробників, що забезпечуватиме економію їх коштів, а також дасть змогу учасникам ринку страхувати ціни. Вказано переваги ф’ючерсного ринку перед фізичним, які полягають у тому, що всі контракти стандартизовані і відповідають встановленим заздалегідь строкам поставки, що гарантує високу ліквідність ринку. Проаналізовано спроби запуску ф’ючерсних механізмів на аграрному ринку України, а також вказано перспективи їх розвитку. Ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і продавцеві хеджувати свої цінові ризики, тому коливання на світових ринках істотно не вплинуть на доходи аграріїв, а також аграрної галузі нашої країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ф’ючерс, хеджування, біржова торгівля, спотовий ринок, Аграрна біржа

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Рубан Ю. В. Страхування ризиків зміни ціни на зерно за допомогою ф’ючерсних контрактів [Електронний ресурс] / Ю. В. Рубан // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу : www.economy.nayka.com.ua.?op=1&z=3828.

2. Солодкий М. О. Біржові товарні деривативи: теорія, методологія, практика / М. О. Солодкий, В. О. Гниляк. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 238 с.

3. Солодкий М. О. Ф’ючерсний ринок – фактор стабілізації ціноутворення / М. О. Солодкий // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – №1(20). – С. 12–15.

4. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж .К. Халл ; пер. с англ. Д. А. Клюшина. – [6-е изд.]. – М. : Вильямс, 2007. – 1056 с.

5. Яворська В. О. Тенденція розвитку вітчизняної біржової торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію / В. О. Яворська // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 1. – С. 16–17.

6. Sanders D. R. New evidence on the impact of index funds in U.S. grain futures markets / D. R. Sanders, S. H. Irwin // Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienned’agroeconomie. – 2011.

7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/674093.