Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:63-67

Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові та основні шляхи його розвитку

Я. Янишин, к. е. н., в. о. професора
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано суть ринку туристичних послуг та його роль для світової та вітчизняної економіки. Здійснено аналіз динаміки туристів, які приїжджають до міста Львова, використання видів транспорту для приїзду. Оцінено структуру та обсяги витрат на перебування в місті. Визначено основні риси, притаманні туристичній індустрії міста. На основі проведеного аналізу виокремлено основні проблеми, які перешкоджають розвитку ринку туристичних послуг Львова, та запропоновано шляхи їх вирішення. Враховуючи визначений профіль туриста та основних сегментів в’їзного туризму, сформовано відповідні туристичні пропозиції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туризм, ринок туристичних послуг, діловий туризм, масові заходи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Дані Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/.

2. Дані Управління туризму Львівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/lmr/authorities-the-city/structure-lmr/management/upravlinna-turizmu.

3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

4. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства / Ю. Б. Забалдіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2002. – 196 с.

5. Кифяк В. Ф. Організація туризму / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – 344 с.

6. Кудла Н. Є. Маркетинг туристичних послуг / Н. Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.

7. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху : підручник / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К., 2008. – 335 с.

8. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 231 c.

9. Про туризм : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

10. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії / Н. В. Чорненька. – К. : Атака, 2006. – 264 с.

11. Явкін В. Г. Проблеми географії та менеджменту туризму / В. Г. Явкін, В. П. Руденко,

О. Д. Король. – Чернівці : Рута, 2006. – 260 с.

12. TOP 17 experiences in Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.lonelyplanet.com/ukraine/travel-tips-and-articles/76711.