Аграрна Економіка 2016 Т. 9 № 1-2:106-110

Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємством

М. Пархуць, ст. викладач,
О. Синюк, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано значення креативного управління для забезпечення ефективної діяльності аграрних підприємств. Встановлено, що економіку України та її аграрний сектор зокрема можна віднести до другої економічної хвилі, відповідно до хвильової концепції розвитку суспільства, з деякими елементами третьої економічної хвилі. Підкреслено, що креативне управління підприємством неможливе без постійного підвищення рівня знань як управлінців, так і персоналу загалом. Вказано, що у сільськогосподарських підприємствах розвиток персоналу повинен бути спрямований на покращання навчально-методичного забезпечення процесу виробничого навчання, а підвищення кваліфікації працівників має втілюватися через сучасні його форми й методи. Розглянуто сутність креативного сільського господарства та його розширені функції: рекреаційну, освітню, соціальну, екологічну та функцію дозвілля. Вказано, що відповідно до цих функцій починають функціонувати окремі фермерські господарства в Україні, спираючись на креативні підходи в управлінні підприємством.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

креативне сільське господарство, креативний менеджмент, розвиток персоналу, людський капітал, сільськогосподарські підприємства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

1. Балдинюк А. Г. Менеджмент вражень як стратегічний напрямок розвитку організації та її бренду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/87.pdf.

2. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=complit&author=kastel-m&book=2004.

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/03.php.

4. Кодачигов Р. В. Креативные императивы современной глобальной экономики: возможности для сельского хозяйства. / Кодачигов Р. В., Мальцев А. А. // Агропродовольственная политика России. – 2013. – № 11. – С. 13–19.

5. Мартинюк Н. Розвиток персоналу як чинник підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н. Мартинюк, Д. Черевко // Аграрна економіка. – 2015. – Т. 8, № 3–4. – С. 73–82.

6. Пайн II Б. Дж. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена / Б. Дж. Пайн II, Дж. Х. Гилмор. – М. : Вильямс, 2005. – 304 с.

7. Пекар В. Введение в экономику впечатлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pekar.in.ua/ExperienceEconomics. htm/.

8. Топ-5 ферм Західної України, де є на що подивитися туристам [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://press-centr.com/ua/news/16818_Top-5-ferm-Zakhidno-Ukrani-de--nashcho-podivitisya-turistam. 9. Тоффлер Э. Третья волна [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php.

10. Червоненко М. Як визначити правильний вектор розвитку компанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/ua/opinions/1415913-yak-viznachiti-pravilnij-vektorrozvitku-kompaniyi.