Аграрна Економіка 2017 Т. 10 № 3-4:61-67

Соціальна відповідальність бізнесу як напрям підвищення соціального розвитку аграрних підприємств

H. Syrotyuk, PhD, associate professor

Lviv National Agrarian University

https://doi.org/10.31734/agrarecon2017.03.061

АНОТАЦІЯ

приємств. Визначено, що соціальна спрямованість підприємства є основним знаряддя досягнення сус-пільної репутації та ринкового успіху, потужним інструментом у забезпеченні достатнього для підприємства рівня економічної захищеності та перспективою на шляху до сталого розвитку. Наголошено, що впровадження соціально відповідального підходу в аграрному секторі доцільно проводити з врахуван-ням інтересів місцевих громад, рівня доходів працівників, особливостей вітчизняного законодавства та фінансових можливостей виробників, котрі хочуть позиціонувати себе як соціально орієнтовані підприємства. Визначено чотири рівні оцінки стану соціальної відповідальності: соціальна безвідповідальність; низька соціальна відповідальність; незначна соціальна відповідальність; висока соціальна відповідальність. Вказано на необхідність державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу, визначено проблеми й шляхи їх вирішення. Запропоновано поряд із добровільним запровадженням міжнародних ста-ндартів ISO розробити вітчизняні стандарти соціальної відповідальності, які б враховували особливості підприємництва в Україні та були спрямовані на забезпечення рівних умов ведення бізнесу. Наголошено на доцільності прийняття Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні, яка має чітко зафіксувати позицію держави у цій сфері, що допоможе поліпшити імідж країни, дотримуватися концепції сталого розвитку, відповідально ставитися до проблем суспільства і навколишнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

соціальна відповідальність бізнесу, сталий розвиток, аграрні підприємства, державне регулювання

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 

Borodina, O. M., 2012. Institutional development of agriculture and village of Ukraine and Russia and its harmonization with the European political practice. Ekonomika Ukrainy, 11, p. 48–61 (in Ukrainian).

Buian, O.A., 2013. Approaches to estimation of efficiency of corporative social responsibility of enterprises in Ukraine. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», 6(2), p. 159–165 (in Ukrainian).

Hnatieva, T. M. and Hryshova, I. Yu., 2012. Problems of development of innovative system in Ukraine. Innovatsiina ekonomika, 12, p. 54–62 (in Ukrainian).

Hryshova I. Yu. and Nepochatenko, V. O., 2013. Impact of institutional structure on development of innovative-investment activity of enterprises. Ekonomika: realii chasu. [online] 2, p. 47–51. Avail-able at: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html [date of reference November 12, 2017] (in Ukrainian).

Danko, Yu. I. and Zainalova, N. D., 2016. Social responsibility of agrarian business entities in the system of social-economic protection of their competitive capacity. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment», 4 (68), p. 108–112 (in Ukrainian).

Yevchuk, L. A., 2011. Importance of state regulation in economic development of agrarian sector. Visnyk ahrarnoii nauky Prychornomoria, 3, p. 24–29 (in Ukrainian).

Zaikina, H. M., 2014. Raise of the level of development of social-economic systems management. Aktualnyie probliemy integratsii ekonomichieskih intieriesov Rossii i Ukraiiny: Mezhdunarodnaia zaochnaia nauchno-praktichieskaia konfierientsiia. Togliatti – Kiev – Odessa, February 25, 2014. Togliatti. Izd-vo THU, p. 11–15 (in Ukrainian).

Koniukhov, Yu. M., 2016. Activation of social responsibility of agrarian business entities in growth of their competitive capacity: abstract of PhD dissertation, Kharkiv, Ukraine (in Ukrainian).

Makarenko, M. P., 2015. Social responsibility of agrarian enterprises as a factor of their efficiency and competitive capacity: essence, components, problems and tendencies of implementation. Naukovi pratsi Poltavskoii derzhavnoii ahrarnoii akademii, Ekonomichni nauky. 2(11), p. 3–8 (in Ukrainian).

Ostashko, T. O., 2010. Structural-institutional analysis of agrarian market in Ukraine. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, p. 115–126 (in Ukrainian).

Tkachuk, V., 2014. Social vector of development of diversification processes at agrarian enterpris-es. Ahrarna ekonomika, 7(1–2), p. 93–96 (in Ukrainian).

Cherevko, H. and Kolodii, A., 2012. Agroholdings in agrarian business of Ukraine: chances and threats. Ahrarna ekonomika, 5(3–4), p. 3–9 (in Ukrainian).

Yarova, V.V., 2014. Methods to estimate social responsibility of agricultural enterprises. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, 7(4), p. 37–40 (in Ukrain-ian).

ISO 26000:2010. 2014. Guidance on social responsibility. [online]. Available at: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 [date of reference November 12, 2017].