Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:5-14

Поняття нішевих культур та їхнє місце у диверсифікації сільськогосподарського виробництва

І. Черевко, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.005

АНОТАЦІЯ

В аграрній економіці України в умовах її дуалізації виникає все більше ніш, зайняти які об’єктивно покликані саме дрібні виробники типу фермерських та індивідуальних господарств населення, оскільки ті риси господарств, які порівняно з агрохолдингами роблять їх слабкими, у цих нішах надають їм сили. Йдеться про вирощування культур, які не потребують великих площ, але можуть забезпечити високий вихід прибутку з одиниці земельної площі. У проаналізованих публікаціях зазначено, що виробництво нішевих культур може бути дуже вигідним і має низку переваг. Уже навіть складені різні рейтинги нішевих культур у розрізі видів щодо рівня прибутковості та ефективності експорту. Основним завданням було з’ясувати роль і місце нішевих культур у процесі диверсифікації сільськогосподарського виробництва й підвищенні ефективності функціонування дрібнотоварних фермерських та індивідуальних господарств населення. Методика проведеного дослідження охоплює як загальнонаукові методи, застосування яких допомогло опрацювати існуючу інформацію стосовно поняття нішевих культур та їхньої ролі в процесі диверсифікації діяльності сільськогосподарських малих і середніх підприємств на селі, так і методи економічного дослідження – для обґрунтування існуючих порівняльних переваг та недоліків нішевого напряму розвитку сільського господарства. Широко використано монографічний метод дослідження. Встановлено, що основною проблемою у розвитку так званого нішевого аграрного бізнесу в Україні є відсутність відповідного досвіду й технологій, хоча в цьому плані спостерігають певні дуже динамічні позитивні зміни, бо зацікавленість у цьому напрямі розвитку підприємництва на селі є високою, особливо з врахуванням неабиякого попиту на зазначену продукцію за кордоном. Основні критерії, що дають підстави для віднесення тих чи інших сільськогосподарських культур до категорії нішевих, на думку більшості дослідників та практиків, такі: малорозвиненість конкретного ринку, перевищення попиту над пропозицією, низька конкуренція у секторі виробництва продукції таких культур, високі закупівельні ціни та високий рівень дохідності з одиниці площі вирощування за відносно мінімальної потреби в площі, висока питома частка нематеріальної (інтелектуальної) складової в доданій вартості і ціні реалізації. Важливою особливістю нішевих культур є й те, що вони, як правило, досить трудомісткі та ресурсовитратні у вирощуванні і їхнє виробництво досить складно або взагалі неможливо масштабувати. На основі вказаних критеріїв до групи нішевих культур в Україні на сьогодні можна віднести такі: ягоди – лохину, чорницю, журавлину, малину, жимолость, ожину і суницю; горіхи; сорго, прянощі, свіжу зелень, льон, шафран, екзотичні злаки (спельту, жито, кіноа), овочі – спаржу, цибулю-шалот, цибулю-порей, батат, гарбуз та часник; плодові культури – сливу, абрикос, горіх волоський; екзотичні гриби; практично всі бобові, зокрема сочевицю, нут, маш, квасолю, боби і навіть горох. Ефективними напрямами нішевого агробізнесу на сьогодні і в найближчому майбутньому можуть стати вермикультивування та бджолярство.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

нішеві культури, диверсифікація, критерії, особливості, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Арістов, В. 2017. Фермери або агрохолдинги? Оптимальна модель розвитку українського агробізнесу. [online]. Доступно: https://uhbdp.org/ua/ news/ agro -news/1330-fermery-abo-ahrokholdynhy-optymalna-model-rozvytku-ukrainskoho-ahrobiznesu [Дата звернення 20 березня 2018].

Виважені рішення та вивчення ринку приведуть до мільйона з гектара: підсумки конферен¬ції. 2017 [online]. Доступно:.https://uhbdp.org/ua/1191-vivazheni-rishennya-ta-vivchennya-rinku-privedut-do-miljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji [Дата звернення 26 березня 2018]

Вищі у ніші: дрібним фермерам радять вирощувати ягоди і горіхи. 2017. [online]. Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nisha-dribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-i-gorihy/ [Дата звернення 26 березня 2018].

Експерти назвали найбільш перспективні нішеві культури. 2016. [online]. Доступно: https://superagronom.com/news/445-eksperti-nazvali-naybilsh-privablivi-nishe vi-kulturi [Дата звернення 29 березня 2018].

Лутицька, Л. 2017. Вирощування часнику, сорго і льону: як знайти свою прибуткову нішу? [online]. Доступно: https://kurkul.com/spetsproekty/153-viroschuvannya-chasniku-sorgo-i-lonu-yak-znayti-svoyu-pributkovu-nishu [Дата звернення 25 березня 2018].

Медведюк, В. 2017. Нішеві культури – це «подушка безпеки» для аграріїв, [online]. Доступно: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/nishevye-kultury-eto-podush ka-bezopasnosti-dlya-agrariev/ [Дата звернення 25 березня 2018].

Над прірвою маржі: огляд ринку нішевих культур (ч 1). 2017а. [online]. Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/12/nad-prirvoyu-marzhi-yak-zarobyty-na-nishevyh-kulturah-i-skilky-tsogo-chekaty/ [Дата звернення 27 березня 2018].

Над прірвою маржі: огляд ринку нішевих культур (ч 2). 2017b. [online]. Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/13/nad-prirvoyu-marzhi-yak-zarobyty-na-nishe vyh-kulturah-i-skilky-tsogo-chekaty-ch-2/ [Дата звернення 27 березня 2018].

Над прірвою маржі: огляд ринку нішевих культур (ч 3). 2017с. [online]. Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/13/nad-prirvoyu-marzhi-yak-zarobyty-na-nishe vyh-kulturah-i-skilky-tsogo-chekaty-ch-3/ [Дата звернення 27 березня 2018].

На Херсонщині з’явився другий виробник шафрану. 2017. [online]. Доступно: https://uhb dp.org/ ua/1220-na-khersonshchini-z-yavivsya-drugij-virobnik-shafra nu [Дата звернення 25 березня 2018].

Про схвалення Концепції розвитку сільських територій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 995-р. 2015. [online]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995-2015 [Дата звернення 20 березня 2018].

Ткачук, В., 2014. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах. Аграрна економіка, 7 (1–2), с. 93–96.

Чи вигідно вирощувати спаржу в Україні? 2016. [online]. Доступно: https://uhbdp.org/ua/news/agro-news/1060-chi-vigidno-viroshchuvati-sparzhu-v-ukrajini [Дата звернення 26 березня 2018].

Cherevko, G., 2016. Diversification of business direction in the context of sustainable development of rural areas. Agrarian Economy, 9 (1–2), р. 5–8.

Kisiel, R., 2001. Obszary wiejskie i rolnictwo wobec wezwań XXI wieku. Roczniki naukowe SERIA, 3, 1, s. 39–45.

Kłodziński, M. 1996. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: SGGW.