Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:29-36

Управління в системі економічного механізму

Н. Михалюк, к.е.н, доцент
Л. Балаш, к.е.н, доцент
Г. Гринишин, к.е.н, доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.027

АНОТАЦІЯ

Розглянуто місце управління в системі економічного механізму як на практичному, так і теоретичному рівнях. Наведено загальну характеристику економічного механізму та класифікацію його підсистем; описано основні внутрішні й зовнішні чинники впливу на управління в підприємствах; описано класифікацію методів управління економічним механізмом підприємства; перелічено і дано характеристику основних чинників впливу на економічний механізм управління підприємством. На теоретичному рівні визначено місце управління в системі економічного механізму, чинники, які впливають на процес управління, описано класифікацію методів управління підприємством. Дано визначення сутності механізму управління та розроблено науково обґрунтовані підходи до управління у згаданій системі. Розвинуто теоретичні і науково-методичні положення щодо оцінки стану управління в системі економічного механізму підприємства та розроблено відповідні науково-практичні рекомендації. Проте залишається недостатньо дослідженою низка теоретичних аспектів щодо формування й ефективного управління в системі економічного механізму. З огляду на це виникла необхідність розробки і теоретичного обґрунтування рекомендацій щодо реалізації управління в системі економічного механізму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

економічний механізм, система управління, методи, підприємство, управління

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Данилів, Б. В., 2007. Економічний механізм і міжгалузеві економічні відносини в агроформуваннях. Економіка АПК, 2, с. 49–56.

Живко, З. Б. 2007. Методологія управління економічною безпекою підприємства. Львів: Ліга-Прес.

Клімова, І. М., 2007. Економічний механізм регулювання експорту сільськогосподарської продукції. Економіка АПК, 12, с. 127–132.

Покропивний, С.Ф. ред., 2000. Економіка підприємства. Київ: КНЕУ.

Саблук, П. Т., 2007. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання. Економіка АПК, 2, с. 3–10.

Хміль, Ф. І. 2003. Основи менеджменту. Київ: Академвидав.

Шульженко, Л. Є. 2014. Економічна безпека стратегічного альянсу: системний підхід. Луганськ: ТОВ «Промдрук».