Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:37-44

Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств

Л. Синявська, к.е.н, доцент
С. Онисько, к.е.н, професор
Г. Марків, к.е.н, доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.037

АНОТАЦІЯ

Оподаткування сільськогосподарських підприємств з часу формування податкової системи України – особлива ланка відносин із державою. Система прямого оподаткування в сільському господарстві є сферою, де повинні реалізовуватися основні завдання регулюючої функції податків – вирівнювання умов господарювання, підтримка товаровиробників через застосування відповідних механізмів прямого оподаткування, оптимізація податкового навантаження. Необхідність податкового регулювання в аграрному секторі зумовлена специфікою сільськогосподарського виробництва, стратегічною важливістю галузі у підтриманні продовольчої безпеки країни, що потребує створення умов для підвищення прибутковості та конкурентоспроможності вітчизняних сільгосппідприємств. Нестабільність податкового законодавства призвела до зростання податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників. Еволюція прямого оподаткування свідчить про те, що цей податковий режим поступово втратив свою регулятивну функцію, а тому потребує вдосконалення. Диференціація механізму оподаткування повинна залежати від особливостей діяльності суб’єктів господарювання (обсягу доходу, спеціалізації, площі сільськогосподарських угідь, кількості працюючих тощо). У результаті проведеного дослідження запропоновано сформувати три типи господарств із запровадженням для кожного зокрема окремого податкового механізму. Реалізація наданих пропозицій сприятиме зменшенню варіативності показників податкового навантаження, а також забезпечить вирівнювання конкурентних умов для різних форм господарювання та раціональне використання наявного податкового потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські товаровиробники, система оподаткування, пряме оподаткування, податкові відносини, податкове навантаження

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Берлач, А.І., 1998. Нове в оподаткуванні в АПК: яким йому бути. Фінанси України, 12, с. 81–87.

Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників: Закон України (№ 1878-IV від 24.06.2004). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1878-15 [Дата звернення 26 березня 2018].

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки: Закон України (№ 974-IV від 19.06.2003). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974-15 [Дата звернення 20 березня 2018].

Про внесення змін до Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок»: Закон України (№ 659-IV від 03.04.2003). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/659-15 [Дата звернення 20 березня 2018].

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році: Закон України (№909-VIII від 24.12.2015). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/909-19/page [Дата звернення 20 березня 2018].

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи: Закон України (№71-19 від 28.12.2014). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/71-19 [Дата звернення 26 березня 2018].

Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок»: Закон України (від 03.02.99 року № 414-XIV). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/414-14 [Дата звернення 26 березня 2018].

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України (від 17 грудня 1998 року № 320-XIV). [online]. Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-14 [Дата звернення 20 березня 2018].

Тофан, І., 2017. Теоретичні підходи до формування стратегії оподаткування. Аграрна економіка, 10 (1–2), с.14–21.

Тулуш, Л.Д., 2014а. Податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва: стан та перспективи. Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. [online] 2, с. 239–243. Доступно: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_7_2014_04_17_18 [Дата звернення 11 квітня 2018].

Тулуш, Л. Д., 2014b. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва. Вчені записки університету «КРОК». [online] 35, с. 85–93. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2014_35_14 [Дата звернення 6 квітня 2018].

Черевко, Г., 2012. Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози. Аграрна економіка, 5 (3–4), с. 3–9.