Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:54-58

Майнове страхування в сільському господарстві: досвід Польщі

E. Ważna, Dr
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
im. ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.054

АНОТАЦІЯ

Оцінено загальну ситуацію, що склалася на ринку страхування майна у сільському господарстві в період 2010–2015 років у Польщі, з належною увагою до останніх правових норм. Представлено результати вивчення системи та видів страхування майна в Польщі, їх класифікації та розвитку ринку страхування майна у польському сільському господарстві. Проведено детальний аналіз страхування фермерів від цивільної відповідальності, страхування сільськогосподарських будівель, сільськогосподарських культур і худоби. Вказані слабкі сторони існуючої системи страхування, а саме: недостатнє знання фермерів про переваги, надані страховими полісами, недостатня оперативність організації надання допомоги фермерам у кризових ситуаціях та невелика кількість страхувальників серед фермерів у разі страхування високого ризику. Встановлено, що селяни в Польщі зазвичай використовують обов’язкове страхування (будівлі та цивільно-правова відповідальність (цивільна відповідальність) фермера) і дуже мало безпосередньо виробництва – основної підстави для отримання поточного доходу. Особливу увагу було приділено доступності страхування для фермерів, критеріям прийняття рішення щодо майнового страхування, зацікавленості фермерів у майновому страхуванні, рівню їхньої участі в системі та критеріям використання доплат до страхування. Визначено чинники, що впливають на формування бар’єрів на шляху ефективного функціонування та розвитку системи страхування в аграрному секторі економіки, й обґрунтовано основні напрями можливого удосконалення цієї системи. Аналіз статистичних даних був здійснений на основі інформації, що міститься в річних і квартальних бюлетенях Польської фінансової інспекції, статистичних щорічниках Центрального статистичного управління та звітів із Закону про бюджет. З метою аналізу правового статусу були використані правила обов’язкового страхування. У ході аналізу задіяно результати застосування методів описової статистики, а також табличних і графічних методів подання інформації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільське господарство, страхування майна, добровільне страхування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Kołosowska, B. і Walczak, D., 2011. Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 181, s. 90–99.

Janowicz-Lomott, M. і Łyskawa, K., 2016. Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, s. 69-92.

Pawłowska-Tyszko, J., 2011. Ubezpieczenia majątkowe w polskim rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, s. 3–4.

Ronka-Chmielowiec, W. 2002. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (praca zbiorowa). Warszawa: PWE.

Sangowski, T., 1985. Przyczynki do historii zakładów ubezpieczeń gospodarczych. Studia ubezpieczeniowe. Warszawa: PWN, s. 13–14.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28.lipca.1990 r. (Dz. U. nr 11 z 1996 r. poz. 62).

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku (Dz. U. nr 59, poz. 344 z późn. zm.).

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 17 lipca 1995 roku (Dz. U. Nr 150 poz. 1249, z późn. zm).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124, poz. 1153 z późn. zm.).

Vademecum klijenta. 2017. [online] Dostęp: https://rf.gov.pl/vademecum-klienta/abc ubezpieczen/Ubezpieczenie_OC_rolnika __21029 [Data dostępu 3 serpnia 2017].

Wicka, A. i Wojciechowska-Lipka, E. 2009. Wspólna Polityka rola a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2(51), s. 213–214.

Wicka, A., 2011. Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie w latach 2004–2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13.1, s. 435–439.