Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:70-79

Демографічна криза та особливості виходу з неї у сільських регіонах України

І. Магійович, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.070

АНОТАЦІЯ

Демографічна безпека є невід’ємною складовою економічної безпеки держави, яка водночас є однією з основних складових її національної безпеки. Це національно-політична проблема, яка породжує соціально-економічні проблеми для української нації, для українського села, що веде їх до знищення, а відповідно – до знищення держави. Разом зі зменшенням кількості населення в Україні скоротилася кількість сільських населених пунктів (на 419 одиниць) та селищ міського типу (на 42 одиниці). Тобто за 26 років у середньому за рік з мапи України зникало по 18 населених пунктів. Погіршується фінансовий стан і рівень добробуту та життя сільського населення. Такий процес має досить перманентний характер і засвідчує недостатній рівень обґрунтованості демографічної політики держави стосовно села, що відповідно вирішальною мірою залежить від якості державної аграрної політки загалом, яка в ідеалі повинна враховувати необхідність органічного і комплексного вирішення проблеми розвитку сільської економіки і зрівноваженого розвитку сільських територій. Причини такого становища пов’язані з недооцінкою визначальної ролі сільськогосподарського виробництва у розвитку сільських територій і ключової ролі сільського населення у вирішенні проблем розвитку сільського господарства, пов’язаних із ним галузей в плані вирішення продовольчої проблеми країни. Тому питання ефективного удосконалення демографічної політики держави в селі повинно бути важливим питанням власне державної ваги, бо від успішності його вирішення достатньо безпосередньо залежить рівень національної безпеки України, що відповідно потребує проведення подальших і постійних глибоких наукових досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

демографічна криза, населення, добробут, закон, сільські території, зрівноважений розвиток, держава

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

В МВФ розкритикували Україну за підвищення зарплат – вказали серйозну загрозу, [online] Доступно: https://24tv.ua/v_mvf_rozkritikuvali_ukrayinu_za_pidvishhennya_zarplat__vkazali_ seryoznu_zagrozu_n864747 [Дата звернення 10 квітня 2018].

В Україні за роки незалежності зникло 475 сіл – Держкомстат, [online] Доступно: https://zaxid.net/v_ukrayini_za_roki_nezalezhnosti_zniklo_475_sil__derzhkomstat_n1284693 [Дата звернення 10 квітня 2018].

Державна статистична служба України, [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Дата звернення 30 березня 2018]. operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ, [online] Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062 [Дата звернення 15 квітня 2018].

Зникаючі українські села – реалії сьогодення, [online] Доступно: https://ua.112.ua/mnenie/znykaiuchi-ukrainski-sela-realiisohodennia 312811.html [Дата звернення 30 березня 2018].

Іванишин, В. Українська ідея. Вибрані твори. Внутрішня окупація – війна на знищення, [online] Доступно: http://dontsov-nic.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/UI.pdf [Дата звернення 30 березня 2018].

Конституція України, [online] Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Дата звернення 15 квітня 2018].

На Украине начался голод, [online] Доступно: https://www.youtube. com/watch?v=aBWHoUNVn-w; https://sveola.blogspot.com/2017/08/blog-post_72.html [Дата обращения 30 марта 2018].

Население_Украины, [online] Доступно: https://ru.wikipedia.org/wiki/ [Дата обращения 30 марта 2018].

Про основи національної безпеки України: Закон України від 2003 р., редакція 30.11.2017 р. № 39, [online] Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua [Дата звернення 10 квітня 2018].

Римашевская, Н. М., 2000. Человеческий потенциал и угрозы национальной безопасности. Власть, 10, с. 37–45.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції», 2004. Київ: ІВЦ Держкомстату України.

Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затверджена Указом Президента України № 389/2012 від 08.06.2012 р., [online] Доступно: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/project-Litvinenko-cd38.pdf [Дата звернення 30 бе¬резня 2018].

Україна – 2015: Національна стратегія розвитку, 2008. Київ: Громадсько-політичне об’єднання «Український форум».

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ. Бідність – головна загроза безпеці громадян у 2017 р., [online] Доступно: http://uire.org.ua/wp-content/uploads/ 2017/02/bidnist.pdf [Дата звернення 10 квітня 2018].

УНА-УНСО. ЧАСТИНА ДРУГА: УКРАЇНЦІВ ГРОЙСМАНИ НЕ ЛИШЕ ВИГАНЯЮТЬ З УКРАЇНИ, АЛЕ Й РОБЛЯТЬ УСЕ ЩОБ ВОНИ НЕ НАРОДЖУВАЛИСЬ, [online] Доступно: http://una-unso.com/novyny/chastyna-druga-ukrayintsiv-grojsmany-ne-lyshe-vyganyayut-z-ukrayiny-ale-j-roblyat-use-aby-vony-enarodzhuvalysya.html [Дата звернення 10 квітня 2018].

Шкідливі звички ведуть Україну в демографічну прірву, [online] Доступно: https://ua.112.ua/suspilstvo/shkidlyvi-zvychky-vedut-ukrainu-v-demohrafichnu-prirvu-mtspd-307809.html [Дата звернення 10 квітня 2018].