Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 1-2:109-117

Іноземні інвестиції як чинник розвитку аграрної економіки

I. Drozdiak, PhD, Associate Professor
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.01.109

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано важливість і актуальність дослідження окресленої проблеми, що пов’язано з відсутністю у більшості вітчизняних аграрних підприємств необхідних ресурсів для здійснення розширеного відтворення виробничого процесу і труднощами у доступі до позичкових коштів. Наведено результати опрацювання деяких літературних джерел за темою дослідження та сформовано його методику, що охоплює як загальнопоширені наукові методи, так і специфічні економічні. Описано основні аспекти концепції іноземних інвестицій як форми міграції іноземного капіталу в умовах глобалізації, позитивні і негативні наслідки іноземного інвестування для обох сторін цього процесу, результати аналізу динаміки і структури іноземного інвестування в економіку України, в тому числі в її аграрну сферу. Як показали результати досліджень та їхніх узагальнень, інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. За інвестування в економіку зростають обсяги виробництва і дохід галузі та підприємств, що задовольняють попит на конкретні товари й послуги, виробники розвиваються і рухаються вперед в економічній конкуренції. У результаті зростання національного доходу частково переоцінюється і відбувається подальше збільшення виробництва, причому процес постійно повторюється. Отож, інвестиції, сформовані за рахунок національного доходу внаслідок його розподілу, самостійно визначають його зростання, розширене відтворення. Водночас, чим ефективнішою є інвестиція, тим більший приріст національного доходу і тим більший абсолютний розмір накопичення (з певною його часткою), який може бути знову інвестований у виробництво. За досить високої інвестиційної ефективності зростання національного доходу може забезпечити збільшення частки накопичення за абсолютного зростання споживання. Дано оцінку спеціальним (вільним) економічним зонам як організаційній формі іноземного інвестування. Результати проведеного дослідження сконцентровані у відповідних висновках.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

горіхи волоські, віброударний ручний струшувач, господарства населення, механізація виробничих процесів, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

Bezzub, I. 2017. Foreign investments in the economy of Ukraine. [online] Availale at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350 [Accessed 20 April 2018].

Budnikowski, A. 2006. International economic relations. 3rd edition changed. Warsaw: PWE.

Davydenko, N.M., 2015. Acquisition of Foreign Investments into the Agrarian Sector of Ukraine's Economy. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series «Economics», 1 (45), 1, pp. 124–127.

Foreign investment in Ukraine grew by almost 6%. 2017. [online] Availale at: http://agravery.com/uk/posts/show/inzemni-investici-v-ukrainu-zrosli-majze-na-6 [Accessed 20 April 2018].

Krugman, P. and Obstfeld, M. 2002. International Economic Relations, Theory and Politics. Second Edition revised and expanded.Warsaw: PWN Scientific Publisher.

Kuzyakov, O. 2017. Despite the war, Ukraine is the most attractive for investors. [online] Availale at: http://www.ier.com.ua/ua/institute/mass_media?pid=5729 [Accessed 20 April 2018].

Onys’ko, S. and Nechaj, N., 2016. Evaluation of the influence of investment on financial and economical conditionof agricultural enterprises of Ternopil region. Agrarian Economy, 9 (3–4),

рр. 87–96.

Regional Policy of Ukraine: Institutional and Legal Provision. 2004. Kyyiv: NISS.

Sabluk, P. 2001. Agrarian Economics and Politics in Ukraine: The Results of the Past and the View into the Future: Scientific Papers in Three Volumes. Vol. ІІ, Agrarian economy in the conditions of democratic state creation. Kyyiv: Institute of Agrarian Economics.

Voloshin, V., 2005. Privileged Investment Regimes. Transcarpathian Lessons, Economic Essays, Reform Institute, Issue 19.

Yanyshyn, Ja. and Vitchuk, T., 2011. Marketing providing of investment attractiveness of the processing agricultural enterprises. Agrarian Economy, 4 (1–4), pp. 53–57.

Zayarnaya, N. and Chikovskaya, M., 2010. State and Problems of Foreign Investments in Ukraine. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 20, pp. 162–164.