Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:13-19

Сучасні тенденції формування фінансово спроможних об’єднаних територіальних громад Львівської області у контексті здійснення реформи децентралізації

Р. Хірівський, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-7299-429X
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.013

АНОТАЦІЯ

Розглянуто ресурсні параметри спроможності громади з точки зору фінансової самостійності. У процесі дослідження здійснено теоретичний аналіз показників фінансової спроможності громад. Об’єднані територіальні громади (ОТГ) Львівської області згруповано за кількістю населення, внаслідок чого виділено чотири групи чисельністю від 7 до 12 ОТГ. Виявлено значну нерівномірність у забезпеченні громад трудовими ресурсами.

Зафіксовано зростання фінансової незалежності громад від дотацій із державного бюджету за збільшення масштабів їхнього функціонування. Аналіз дотаційності бюджету ОТГ Львівської області показав переваги найбільш населених громад за цим показником порівняно з найменшими ОТГ. При цьому простежується прямий зв’язок між розмірами громад та їхньою фінансовою самостійністю, адже саме у групі найбільших ОТГ зафіксовано усі три громади області, котрі повністю незалежні від дотацій із державного бюджету.

Дослідження продемонструвало, що громади із населенням понад 9 тис. осіб характеризуються найвищими середніми питомими показниками власних доходів бюджетів ОТГ області. Розраховано, що у громадах, починаючи від людності у 5 тис. осіб, збільшення населення й площі на 1 % супроводжувалося зростанням власних доходів на 1,2%, що свідчить про вищі можливості густонаселених громад щодо формування бізнес-середовища.

Виявлено, що громади з кількістю населення понад 9 тис. осіб, котрі не перевищують максимальні параметри допустимої транспортної доступності до адміністративного центру, варто вважати оптимальними у формуванні ОТГ.

Ключовими чинниками їхньої спроможності є: співрозмірність кількості населення із земельними ресурсами громади; ширші можливості щодо розвитку сприятливого бізнес-середовища; збільшення на території громади кількості суб’єктів підприємницької діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

територіальна громада, фінансова спроможність, децентралізація, інтеграція, місцевий бюджет

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Вахович, І. М. та Камінська, І. М. 2008. Фінансова спроможність регіону: діагностика та механізми забезпечення. Луцьк: Надстир’я.
 • Коломієць, І. Ф., Пелехатий, А. О., 2017. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Економіка України, 4 (665), с. 46–55.
 • Кузьменко, С. Л., 2017. Самодостатність територіальної громади: поняття та основні засади. Теорія та практика державного управління, [online] № 2 (57), с. 3. Доступно: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/06.pdf [Дата звернення 12 вересня 2018].
 • Наталенко, Н. В. 2016. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль). Київ: Легальний статус.
 • Нездойминога, О. Є., 2017. Особливості формування бюджету територіальної громади. Економіка та суспільство, 11. с. 443–449.
 • Ніколенко, В. Ю. 2016. Місцеві бюджети як чинник стабільності розвитку регіонів: навч. посіб. Київ.
 • Павлюк, А. П., Олійник, Д. І., Баталов, О. А., Дацко, О. І., Валюшко, І. В. та Барвіць- кий, С. Ю. 2016. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування: аналітична доповідь. Київ.
 • Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015. Відомості Верховної Ради (ВВР), 13, ст. 91.
 • Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014. Відомості Верховної Ради (ВВР), 34, ст. 1167.
 • Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. [online] Доступно: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [Дата звернення 14 вересня 2018].
 • Реформа децентралізації. Урядовий портал. [online] Доступно: < https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi> [Дата звернення 2 жовтня 2018].

Стаття надійшла 12.10.2018.