Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:20-30

Реформування відносин власності та відродження народовладдя як чинник розвитку аграрної сфери економіки України

І. Магійович, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-2926-0810
Р. Магійович, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-4240-4954
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.020

АНОТАЦІЯ

Представлено результати дослідження причин незадовільного рівня розвитку української економіки, зниження рівня економічної спроможності України та загалом незадовільного рівня життя в країні за наявності надзвичайно потужного потенціалу їхнього підвищення крізь призму необхідності здійснення реальних реформ у відносинах власності та реальної влади, які приведуть до економічного розвитку країни та підвищення матеріального добробуту й якості життя населення. Проведені дослідження дали підставу для того, щоб дійти висновку про те, що побудова ефективної економіки України повинна починатися з позитивних політичних змін за такими напрямами: фактична передача реальної влади в державі народу згідно зі ст. 5 Конституції України; завершення створення територіальних громад зі статусом юридичної особи; зміна закону про вибори до Верховної Ради України з прив’язкою до територіальних громад; створення однакових можливостей для розвитку як великого, так і малого й середнього бізнесу. Для цього потрібно: усунути надзвичайно велику кількість векторів державної політики та прийняти єдину для всіх прошарків суспільства національну державотворчу ідеологію як основу об’єднання спільноти країни і консолідації інтересів, що повинно бути прописано в Конституції, яка б сприяла національному державотворенню з вільним розвитком людини на засадах «держава – для людини», а не «людина – для держави»; розробити механізм, який би давав кожному громадянину України змогу мати і накопичувати протягом свого життя відповідну частку прибутку від кожного гектара орендованої землі, кожного кубічного метра добутого газу та нафти, кожної тонни вугілля та інших корисних копалин; законодавчо затвердити надання об’єднаним територіальним громадам статусу юридичних осіб з усіма відповідними цьому повноваженнями; необхідно змінити умови висування кандидатів до Верховної Ради України, прив’язуючи їх до територіальних громад, а не до партійних списків; створити рівні умови для всіх учасників господарської діяльності з врахуванням специфіки та спеціалізації крупних, середніх та малих виробників з метою відродження реального середнього класу в країні; спрямувати зусилля уряду на максимальне інвестування одержуваних за кордоном кредитних коштів у розвиток національної економіки, наразі особливо в аграрну її сферу, продукція якої є порівняно менш капіталомісткою, що передбачає швидшу окупність інвестицій. Наголошено на необхідності постійного моніторингу структури вироблюваної та експортованої продукції з тим, щоб уникнути перетворення аграрної економіки України на сировинний додаток до європейського продовольчого ринку та полігон європейських відходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

національне багатство, аграрна економіка, реформування, середній і малий бізнес, об’єднана територіальна громада

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • 26 років незалежності: досягнення і провали українських президентів. 2017. [online] Доступно:https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/26-rokiv-nezalezhnosti-osjagnennja-i-provali-ukrajinskih-prezidentiv-1693100.html) [Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Аджемоґлу, Д., та Робінсон, Дж., 2016. Чому нації занепадають. [online] Доступно: https://nashformat.ua/products/chomu-natsii-zanepadayut-pohodzhennya-vlady-bagatstva-i-bidnosti-702844 [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • Балаш, Л., Лисюк, О. та Бінерт, О., 2018. Удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення. Аграрна економіка, 11 (1–2), с. 141–147.
 • Валлерстайн, І., 2015. Чи є майбутнє у капіталізму? [online] Доступно: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=13488 [Дата звернення 1 жовтня 2018].
 • Віхров, М., 2018. Прагматичний патерналізм. Як досвід і розрахунок відвертають українців від ліберальних реформ. [online] Доступно: https://tyzhden.ua/Society/214700 [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • Декларація про державний суверенітет України, 1990. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), [online] 31, ст. 429. Доступно:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 [Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Дела в Украине – плохо и с каждым днём – всё хуже и хуже. 2016. [online] Доступно: http://rupor.pp.ua/publications/2016/08/27/dela-v-ukraine-ploho-i-s-kazhdym-dnem-vse-huzhe-i-huzhe.html [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • История курса доллара в России: таблица курса валюты по всем годам с 1792 года. 2015. [online] Доступно: http://www.vsedela.ru/index.php?topic=3058.0[Дата звернення 5 жовтня 2018].
 • Індекс щастя: українці – одні з найбільш згорьованих у світі. 2018. [online] Доступно: https://zbruc.eu/node/77730 [Дата звернення 1 жовтня 2018].
 • Колоніальна політика. 2018. [online] Доступно: https://uk.wikipedia.org/wiki [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • Магійович, І. та Більський, І., 2017. Кланово-олігархічне управління країною, його вплив на рівень життя населення та міжнародні міграційні процеси. Аграрна економіка, 10 (1–2), с. 45–52.
 • Норт, Д. 2013. Институты, экономическая теория и функционирование экономики. [online] Доступно: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310 [Дата звернення 1 жовтня 2018].
 • Райнерт, Е., 2018. Як олігархи розбагатіли, і чому українці лишаються бідними? [online] Доступно: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/yak-oligarhy-rozbagatily-i-chomu-ukrayinci-lyshayutsya-bidnymy [Дата звернення 1 жовтня 2018].
 • Саудівська компанія SALIC придбала акції українського агрохолдингу «Мрія». 2018. [online] Доступно: https://gordonua.com/ukr/news/money/-saudivska-kompanija-salic-pridbala-aktsiji-ukrajinskogo-agroholdingu-mrija-345614.html [Дата звернення 20 жовтня 2018].
 • Скоморович, І., 2004. Історія грошей і банківництва. [online] Доступно: https://pidruchniki. com/14940807/bankivska_sprava/groshova_reforma_1996_vvedennya_grivni [Дата звернення 1 жовтня 2018].
 • Скотний, П. В., 2009. Власність як соціально-економічний феномен: філософський аспект. [online] Доступно: http://novyn.kpi.ua/2009-3-1/11_Skotnij.pdf [Дата звернення 15 жовтня 2018].
 • Статки 100 найбагатших українців зростають у 12 разів швидше за ВВП країни. 2018. [online] Доступно: https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/25/641980 [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • Тарасенко, В., 2013. Ментоцид українців у ХХ столітті і його наслідки. [online] Доступно: рhttp://www.vox-populi.com.ua/rubriki/politika/mentocidukraiencivuhhstolittiijogonaslidkiavtortarasenkovolodimir) [Дата звернення 10 жовтня 2018].
 • Украина в цифрах: коротко и ясно. 2018. [online] Доступно: (http://repost. net.ua/?p=12791[Дата звернення 1 жовтня 2018].

Стаття надійшла 30.10.2018.