Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:31-40

Гендерна рівність у сільських регіонах як чинник підвищення зрівноваженості їхнього розвитку

Г. Черевко, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-0072-5816
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.031

АНОТАЦІЯ

Представлено основні результати дослідження проявів гендерної нерівності в українському селі як гальмівного чинника зрівноваженого розвитку сільських територій в країні. Узагальнено результати ідентифікації сутності та форм прояву гендерної нерівності у сільській місцевості, її соціально-психологічного коріння та причин існування. Проаналізовано еволюцію і диверсифікацію форм та сфер гендерної нерівності на селі, вивчено і систематизовано основні показники рівня цієї нерівності та обґрунтовано основні напрями й шляхи її зменшення і подолання, а також запропоновано комплекс можливих заходів для реалізації цих шляхів. Доведено, що гендерна нерівність у сільських регіонах сильніше виражена, аніж у місті, що основні форми й сфери прояву цієї нерівності мають як певною мірою природно-історичний, так і набутий в ході розвитку суспільства характер. Тобто явище гендерної нерівності є як наслідком впливу об’єктивно-фізіологічних та психологічних чинників, так і результатом стереотипного мислення і світосприйняття без врахування сучасних умов життя й праці на селі. Ці умови зажди були і залишаються досить специфічними й відмінними від умов проживання і праці у міській місцевості, хоча в процесі еволюції сільського життя ця специфіка і відмінність набули нового характеру. Основу економіки сільських регіонів все ще становить і в найближчому майбутньому продовжуватиме становити сільське господарство, тобто праця на землі. Тому розвиток економіки сільського господарства вирішальною мірою ще довго визначатиме успішність реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів. Але від того, наскільки в них буде вирішеною проблема гендерної рівності, залежить розвиток не лише безпосередньо сільського господарства, а й зрівноваженість розвитку сільських регіонів загалом, оскільки гендерна нерівність – це конкретний прояв соціальної несправедливості, а без врегулювання соціальних аспектів життя і праці на селі говорити про якусь зрівноваженість розвитку всіх його трьох сфер немає жодних підстав.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільські регіони, зрівноважений розвиток, гендерна нерівність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Без води, Інтернету та медичних послуг: як живуть українські жінки у селах. 2018. [online] Доступно: https://life.pravda.com.ua/society/2018/03/14/229513/ [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Біденко, Ю. та Кисельова, В. 2017. Гендерна політика в Україні: складний шлях від декла¬рацій до позитивних дій. [online] Доступно: http://hvylya.net/analytics/society/genderna-politika-v-ukrayini-skladniy-shlyah-vid-deklaratsiy-do-pozitivnih-diy.html [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу. 2018. [online] Доступно: https://buklib.net/books/31409/ [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Дутчак, О. 2018. Гендерна нерівність та режим жорсткої економії в Україні посткри-зовогo періоду. [online] Доступно: https://commons.com.ua/uk/genderna-nerivnist-ta-rezhim-zhorstkoyi-ekonomiyi/ [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Жінки-фермери заявили про гендерну дискримінацію. 2018. [online] Доступно: https://news.agro-center.com.ua/agri-policy/bilshe-polovini-zhinok-fermeriv-zajavili-pro-gendernu-diskriminaciju-infografika.html#.XAvUJodMTIV [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Куцмус, Н. 2014. Гендерна нерівність на сільських територіях: оцінка, передумови та наслідки. Вісник ОНУ ім. І. І.Мечникова, 19, 3/1, с.174–179.
 • Куцмус, Н., 2012. Гендерний дисбаланс у сільській економіці країн, що розви¬вають¬ся. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, [online] 2(2), с. 9–19. Доступно:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vzhnau_2012_2%282%29__4 [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 2018. [online] Доступно: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm[Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Jarema, B. 2016. Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich. Goniec Zabierzowski, [online] 8. Доступно: http://www.gonieczabierzowski.pl/index.php/archiwum/134-numer-08-2016/1091-spoleczno-gospodarcza-aktywizacja-kobiet-na-obszarach-wiejskich [Дата звернення 10 вересня 2018].
 • Martsenyuk, T., 2016. Gender equality situation in Ukraine: challenges and opportunities. Gender Equality Policies and EU Integration — experience of Visegrad for EaP Countries. [online] Available at:http://www.academia.edu/28092273/Martsenyuk_T._2016_._Gender_equality_situation_in_Ukraine_challenges_and_opportunities_in_Gender_Equality_Policies_and_eu_Integration_experience_of_Visegrad_for_EaP_Countries_p._203–225 [Accessed 15 October 2018].
 • Musialska, A. 2015. Jak to jest być kobietą i żyć na wsi? [online] Available at: https://www.agrofakt.pl/zawod-rolniczka/ [Accessed 15 October 2018].
 • Radziewicz, J. 2018. Współczesna kobieta wiejska. [online] Available at: https://rme. cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/146-styczen-luty-nr-53/rolnictwo-w-uni-europejskiej/331-wspolczesna-kobieta-wiejska [Accessed 15 October 2018].
 • Sarata N. 2018. Polityka równości płci. [online] Available at: https://rownosc.info/ dictionary/polityka-rownosci-pci/ [Accessed 15 October 2018].

Стаття надійшла 19 жовтня 2018.