Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:41-47

Розвиток сільськогосподарських підприємств в об’єднаних територіальних громадах

D. Shelenko, PhD (Economics)
ORCID ID: 0000-0002-9214-7258
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.041

АНОТАЦІЯ

Розглянуто функціонування і вплив сільськогосподарських підприємств в об’єднаних територіальних громадах, які займають важливе місце як на державному, так і на місцевому рівні. Виділені основні завдання, заходи та управлінські рішення органів влади щодо розвитку територіальних громад.

Визначено позитивний та негативний вплив сільськогосподарських підприємств на розвиток об’єднаних територіальних громад.

Метою дослідження є узагальнення основних понять і напрямів забезпечення розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад та ролі сільськогосподарських підприємств у такому об’єднанні на основі аналізу нормативно-правових і наукових джерел. Завданнями нашого дослідження виступали розгляд та визначення сутності добровільно об’єднаної територіальної громади та формування теоретичного й методологічного підґрунтя для створення ефективно функціонуючих на зазначеній території сільськогосподарських підприємств.

Розглянуто вплив сільськогосподарських підприємств на розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад. Обґрунтовано збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення нею комунальних закладів за рахунок оптимізації структури виробництва. Показано зайнятість населення територіальних громад, його інтелектуальний ріст, у тому числі за рахунок частки кваліфікованої праці. Розглянуто питання спрямування податків і доходів фізичних осіб до бюджету ОТГ, які можна використати на ремонт доріг, утримання соціальних закладів, проведення ярмарків, масових свят.

Вирішення проблеми збалансованого розвитку добровільно об’єднаних територіальних громад сприятиме поліпшенню якості життя на селі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

добровільні об’єднання, зайнятість населення, сільськогосподарські підприємства, територіальні громади, сільське безробіття

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Constitution of Ukraine. The Verkhovna Rada of Ukraine; Constitution, Law of 1996 № 254к/96-ВР. [online] Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр [Accessed 30 March 2018].
 • Civil Code of Ukraine 2003 № 435-IV. [online] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15/page4 [Accessed 10 March 2018].
 • Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities from 05.02.2015. [online] Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [Accessed 28 March 2018].
 • Lysenko, I. M. 2009. Territorial community in the system of civil society.Scientific herald "Gilea", 28, pp. 362–372 (in Ukrainian).
 • Khirivskyi, R. 2017. The development of personnel potential of the joint territorial groups in the context of the implementation of administrative territorial reform in Ukraine. Agrarian economy, [online] 10 (3-4), pp. 75–82. Available at: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarian economy/images/docs/ae_2017_10_3-4/11.pdf [Accessed 17 June 2018].
 • Khirivskyi, R., Dudiak, R. and Fediv, R., 2017. Formation of financial resources of local communities. Agrarian economy, [online] 10 (1-2), pp. 65–73. Available at: http://agrarianeconomy.kl. com.ua/agrarianeconomy/images/docs/ ae_2017_10_1-2/12.pdf [Accessed 17 June 2018].
 • Program of social, economic and cultural development of Ivano-Frankivsk region for. Official website of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration, 2018. [online] Available at: http://www.if.gov.ua/news/39632 12.02 [Accessed 15 March 2018].
 • Pidkuiko, O. O., 2012.Conceptually foundations for the development of the territorial community. [online] Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvamu_upravl_2012_4_46.pdf [Accessed 18 April 2018].
 • Roshylo, V. I., 2016. Formation of budgets of the united territorial communities: problems and perspectives. Economic forum, 2, pp. 295–299 (in Ukrainian).
 • Site Constitutional Territorial Communities. [online] Available at: http://terhromady.info/ home/poniattia-terytorialnoi-hromady/ [Accessed 02 March 2018].
 • Vaskivska, K. and Sembai, I., 2009. The functioning of agricultural enterprises in the context of rural development: scientific fundamentals, state and prospects: monograph. Lviv: PAIS (in Ukraine).
 • Verbovska, L. S., 2018. Leadersof UTC – agents of developing territories in conditions of changes. The actual problems of regional economy development: scientific collection, 14 (1), pp. 208–213 (in Ukraine).
 • Wikipedia. [online] Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України#cite_note-databank-56) [Accessed 02 March 2018].

Стаття надійшла 16.08.2018.