Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:55-66

Ефективність «нішевого» напряму у сільському господарстві України: стан та перспективи

І. Черевко, к. е. н., доцент
ORCIDID: 0000-0002-8411-6136
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.055

АНОТАЦІЯ

Поглиблення дуалізації аграрної економіки України й перманентна поляризація великих і малих виробників сільськогосподарської продукції змушують останніх у пошуках можливостей конкуренційного протистояння першим дедалі інтенсивніше розвивати виробництво так званих нішевих продуктів, причому як у рослинництві, так і у тваринництві. Такий напрям розвитку сільського господарства на найближчу перспективу набуває статусу основного для малих виробників сільськогосподарської продукції. Результати проведених розрахунків та накопиченого досвіду, представлені у статті, засвідчують наявність дуже широкого діапазону можливостей щодо диверсифікації напрямів сільськогосподарського виробництва на невеликих площах сільсько-господарських угідь, що якнайкраще пасує до умов більшості фермерських господарств і цілком реально може бути в найближчій перспективі переважаючим шляхом їхнього розвитку, оскільки конкурентну боротьбу з крупними господарствами у сфері вирощування традиційних культур чи у виробництві традиційної продукції тваринництва дрібні фермерські господарства в Україні в силу відомих об’єктивних причин, безперечно, програють. Проте масштаби виробництва нішевої сільськогосподарської продукції в Україні є наразі порівняно надзвичайно малі. Основні причини такого стану – брак в українських виробників необхідного досвіду, що стосується технології виробництва продукції, маркетингу, відсутність кооперації у цій сфері, нерозвиненість відповідного інформаційно-консультативного обслуговування, порівняно низький рівень культури споживання продукції вирощу-вання цілої низки нішевих культур, відсутність необхідної державної підтримки цього напряму. Виробники нішевої сільськогосподарської продукції є переважно розрізнені, віддалені один від одного географічно, діють у більшості випадків на свій страх і ризик, не мають жодної інформації про наявні успіхи у подібній діяльності в успішніших співвітчизників. Крім того, практика свідчить також про те, що немає підстав для абсолютизації нішевих культур як панацеї на всі проблеми сектору малих сільськогосподарських виробників. Нішева специфіка цілої низки сільськогосподарських культур має досить часовий чи навіть перехідний у часі характер – те, що якийсь час було нішевим, за досягнення певного моменту у своєму розвитку може втратити риси нішевості і перейти у розряд традиційного виду виробництва, як це сталося, наприклад, з лохиною. Тому, очевидно, що, роблячи ставку на нішевість того чи іншого виробництва, треба враховувати таку особливість цієї нішевості і, плануючи свої інвестиції, слід добре зважувати всі можливі альтернативи – чи не варто одразу вкладати кошти у щось триваліше, типу саду чи традиційного ягідництва: віддача у часі від таких інвестицій може бути віддаленішою часово, але надійнішою, довготривалішою і стабільнішою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільське господарство, нішева продукція, малі виробники, ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Арістов, В. 2017. Фермери чи агрохолдинги? Оптимальна модель розвитку українського бізнесу. [online] Доступно: https://kurkul.com/blog/398-fermeri-chi-agroholdingi-optimalna-model-rozvitku-ukrayinskogo-biznesu [Дата звернення 27 серпня 2018].
 • Бамбарбія Кергуду: в Україні почали вирощувати екзотичну бамію. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/08/bambarbiya-kergudu-v-ukrayini-pochaly-vyroshhuvaty-ekzotychnu-bamyyu/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Батат: вирощування кілограму батату коштує $ 0,3, а продають його в 9 разів дорожче. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/06/19/idealnyj-dlya-pivdnya-sobivartist-vyroshhuvannya-kilogramu-batatu-v-ukrayini-koshtuye-0-3-a-v-supermarketah-jogo-prodayut-v-9-raziv-dorozhche/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Брак знань та досвіду гальмує розвиток нішевих культур в Україні. 2018. [online] Доступно: https://kurkul.com/news/12244-brak-znan-ta-dosvidu-galmuye-rozvitok-nishevih-kultur-v-ukrayini [Дата звернення 27 серпня 2018].
 • Булл льон: рентабельність вирощування олійного льону сягає 150 %. 2018. [online] Доступно:https://agroday.com.ua/2018/05/16/pidlyty-masla-rentabelnist-vyroshhuvannya-olijnogo-lonu-syagaye-150-pry-vrozhajnosti-uzhe-1-5-t-ga/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Виважені рішення та вивчення ринку приведуть до мільйона з гектару: підсумки конференції. 2017. [online] Доступно: https://uhbdp.org/ua/1191-vivazheni-rishennya-ta-vivchennya-rinku-privedut-do-miljona-z-gektaru-pidsumki-konferentsiji [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • Вищі у ніші: дрібним фермерам радять вирощувати ягоди і горіхів. 2017. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/08/svoya-nisha-dribnym-fermeram-radyat-vyroshhuvaty-yagody-i-gorihy/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Відразу в кущі: нішеві культури швидко окупаються, але на них не можна довго розра¬ховувати. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/07/27/nishevi-kultury-shvydko-okupayutsya-ale-na-nyh-ne-mozhna-dovgo-rozrahovuvaty/ [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • Вільна ніша – як заробити на вирощуванні ожини, 2018. [online] Доступно: https://agronews.ua/node/89068 [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Выращивание нута окупится за 2 года – аналитики компании Pro-Consulting, 2018. Agroportal. [online] Доступно: https://pro-consulting.ua/pressroom/vyrashivanie-nuta-okupitsya-za-2-goda-analitiki-kompanii-pro-consulting-agroportal [Дата звернення 28 серпня 2018].
 • Все про пао: саджанці пао-пао, яке прижилось в Україні, продають по 1500 грн за штуку. 2018.[online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/14/pivden-ukrayiny-ochikuye-pao-pao/ [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • В Україні активно освоюють технологію вирощування шафрану. 2017. [online] Доступно: https://kurkul.com/news/8202-v-ukrayini-aktivno-osvoyuyut-tehnologiyu-viroschuvannya-shafranu [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Дмитрів, І., 2018. Равлики, як ведмеді, впадають у зимову сплячку. Високий замок, 15–21. Бер., с. 7.
 • Енергія трави: гектар міскантусу дає $ 700 прибутку щороку. 2017. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2017/12/19/groshi-na-travi-gektar-miskantusu-daye-700-prybutku-shhoroku/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Ефірний час: виробництво ефірних олій м’яти та лаванди окупиться за півтора роки. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/06/19/vyrobnytstvo-efirnyh-olij-m-yaty-ta-lavandy-okupytsya-za-pivtora-roku/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Жималість: половину виробництва жимолості в Україні забезпечують лише три ферми. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/30/polovynu-vyrobnytstva-zhymolosti-v-ukrayini-zabezpechuyut-try-gospodarstva/ [Дата звернення 28 серпня 2018].
 • Жовто-блакитна перемога: вирощувати льон на 27 % прибутковіше, ніж соняшник. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/06/01/vyroshhuvaty-lon-na-27-prybutkovishe-nizh-sonyashnyk/ [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Затравили: український міскантус купують в Європі по € 60 за тонну. 2018. [online] Доступно: https: //agroday.com.ua/2018/04/27/zatravyly-ukrayinskyj-miskantus-kupuyut-v-yevropi-po-e60-za-tonnu/ [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Зібрати на нервах: сімейна ферма зароблятиме до 250 тис. грн прибутку на валеріані та ехінацеї. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/30/simejna-ferma-mozhe-zaroblyaty-do-250-tys-grn-prybutku-na-likarskyh-travah/ [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • Іноземні фермери оцінили український шафран. 2017. [online] Доступно: https://kurkul.com/news/9037-inozemni-fermeri-otsinili-ukrayinskiy-shafran [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Капустіна, К. 2018. Математика агробізнесу: розведення равликів. [online] Доступно: https://kurkul.com/blog/589-matematika-agrobiznesu-rozvedennya-ravlikiv [Дата звернення 22 липня 2018].
 • Кернасюк, Ю., 2015. Експортний тренд – нішеві культури. Агробізнес сьогодні, [online] 4(299). Доступно: http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2776-eksportnyi-trend-nishevi-kultury.html [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Кернасюк, Ю., 2018. Ринок нішевих агрокультур. Агробізнес сьогодні, 22 (389), с. 12–16.
 • Кизил відпущення: мода на кизил спровокувала дефіцит саджанців на ринку. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/11/zavaryly-kyzyl-moda-na-kyzyl-sprovokuvala-defitsyt-sadzhantsiv-na-rynku/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Медведюк, В. 2017. Нішеві культури — це «подушка безпеки» для аграріїв. [online] Доступно: http://agroportal.ua/ua/views/mnenie-eksperta/nishevye-kultury-eto-podush ka-bezopasnosti-dlya-agrariev/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Милість жимолості: які наймаржинальніші ніші на ягідному ринку і що буде далі? 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/03/26/gidna-yagoda-sadovody-zahodyat-v-marzhynalni-nishi-zbilshuyut-ploshhi-zakrytogo-gruntu-ta-gotuyutsya-do-mashynnogo-zboru-vrozhayu/ [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • На Херсонщині вирощують найдорожчу у світі спецію, 2016. [online] Доступно: https://uhbdp.org/ua/1116-na-khersonshchini-viroshchuyut-najdorozhchu-u-sviti-spetsiyu [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • На Херсонщині з’явився другий виробник шафрану. 2017. [online] Доступно: https://uhb dp.org/ua/1220-na-khersonshchini-z-yavivsya-drugij-virobnik-shafranu [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Петрик, О., 2018. «Жнива» на равликових полях. Високий Замок, 4–10 жовт., с. 12.
 • Рубан, Н., 2017. Кому червоне золото?В Україні освоїли технологію вирощування шафрану й діляться досвідом з бажаючими. [online] Доступно: https://uhbdp.org/ua/1246-komu-chervone-zoloto-v-ukraini-osvoily-tekhnolohiiu-vyroshchuvannia-shafranu-i-diliatsia-dosvidom-z-bazhaiuchymy [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Русский самый сладкий питательный орех, 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/23/russkyj-samyj-sladkyj-y-pytatelnyh-oreh/ [Дата обращения 20 августа 2018].
 • Синь-трава: Україна зіткнулася з дефіцитом лаванди. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/04/12/ukrayina-zitknulasya-z-defitsytom-lavandy/ [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Слизький шлях: на Тернопільщині створюють равликовий кооператив, 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/18/slyzka-sprava-na-ternopilshhyni-stvoryuyut-kooperatyv-ravlykovodiv/ [Дата звернення 28 серпня 2018].
 • Стукнули ядрами: Україна стане третьою в світі за врожаєм грецьких горіхів (інфографіка). 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/02/13/stuknuly-yadramy-ukrayina-vyjde-na-tretye-mistse-v-sviti-za-vrozhayem-gretskyh-gorihiv/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Сумченко, В. та Губін, А. 2017. Володимир Остапенко: Особливості вирощування спаржі. [online] Доступно: https://kurkul.com/blog/358-volodimir-ostapenko-osoblivosti-viroschuvannya-sparji [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Сумченко, В. та Губін, А. 2018. Математика агробізнесу: вирощування спаржі. [online] Доступно: https://kurkul.com/blog/584-matematika-agrobiznesu-viroschuvannya-sparji [Дата звернення 26 липня 2018].
 • Топ-10 нішових культур для експорту – рекомендації експертів, 2018. [online] Доступно: http://agravery.com/uk/posts/show/top-10-nisovih-kultur-dla-eksportu-rekomendacii-ekspertiv [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Устрицы и Украина: бизнес на деликатесах. Аналитика, 2017. [online] Доступно: http://agroportal.ua/publishing/analitika/ustritsy-i-ukraina-biznes-na-delikatesakh/ [Дата обращения 21 августа 2018].
 • Фермер заробляє на спаржі 400 тис. грн/га, 2017. [online] Доступно: https://kurkul.com/news/10119-fermer-zaroblyaye-na-sparji-400-tis-grn-ga [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Червоне море: журавлина – найприбутковіша культура після марихуани, 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/04/29/zhuravlyna-ne-vynna-zhuravlyna-najprybutkovisha-kultura-pislya-maryhuany/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Чи вигідно вирощувати спаржу в Україні? 2016. [online] Доступно: https://uhbdp.org/ua/ news/agro-news/1060-chi-vigidno-viroshchuvati-sparzhu-v-ukrajini [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Шаповал, Б. 2018. Можливості для експорту нішевих культур: куди варто постачати та які особливості враховувати. [online] Доступно: http://agravery.com/uk/posts/show/ mozlivosti-dla-eksportu-nisevih-kultur-kudi-varto-postacati-ta-aki-osoblivosti-vrahovuvati [Дата звернення 27 липня 2018].
 • Щириця вищиряється: в Україні дефіцит амаранту, за тонну насіння дають як за дві тонни соняшнику. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/06/04/v-ukrayini-defitsyt-amarantu-za-tonnu-nasinnya-dayut-yak-za-dvi-tonny-sonyashnyku/../ [Дата звернення 21 серпня 2018].
 • Coolбаба: рентабельність вирощування кульбаби перевищує 120 %. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/04/25/rentabelnist-vyroshhuvannya-kulbaby-perevyshhuye-120/ [Дата звернення 20 серпня 2018].
 • Step by стевія: українські фермери можуть збирати кілька врожаїв стевії на рік. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/05/26/solodkyj-buket-ukrayinskym-fermeram-vygidno-vyroshhuvaty-steviyu/ [Дата звернення 27 серпня 2018].
 • Lavandos: гроші з гектару лаванди повертаються за два роки. 2018. [online] Доступно: https://agroday.com.ua/2018/01/16/lavandos-groshi-z-gektaru-lavandy-povertayutsya-za-dva-roky/ [Дата звернення 26 липня 2018].

Стаття надійшла 04.09.2018.