Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:67-75

Структурні зміни в сільському господарстві Польщі у 1990–2016 роках

E. Ja. Szymańska
ORCID ID: 0000-0001-7686-1243
Ja. Maj
ORCID ID: 0000-0002-1248-7851
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.067

АНОТАЦІЯ

Метою дослідження було визначення змін польського сільського господарства після періоду трансформації та вступу Польщі до ЄС. Аналіз проведено на підставі даних Центрального статистичного управління за 1990–2016 року. Дослідження показали, що період трансформації системи в Польщі, а також інтеграція Польщі в ЄС значною мірою вплинули на функціонування фермерських господарств у країні. Дослідження враховувало таке: площа використовуваних сільськогосподарських угідь, кількість господарств та їхня структура, площа посівів окремих культур, кількість основних видів тваринництва та використання добрив і пестицидів. Наслідки змін були представлені на основі базової глобальної вартості та сільськогосподарського виробництва товарів. Протягом багатьох років площа сільськогосподарських угідь у Польщі зменшується, землі частіше використовуються для потреб житлового будівництва та розвитку технічної інфраструктури. Переведення якісних сільськогосподарських угідь у несільськогосподарські є економічно невигідним. Зменшення площі використовуваних сільськогосподарських угідь супроводжується передачею останніх у «несоціалізовану економіку». Збільшення площі садиб супроводжувалося інтенсивнішою спеціа-лізацією та інтенсифікацією виробництва. У 1995–2016 роках вирощування картоплі та жита зменшилося, але спостерігалося збільшення вирощування кукурудзи та великої рогатої худоби. У період трансформації спостерігалося зменшення використання мінеральних добрив і пестицидів. Суттєві зміни в цій галузі відбулися до і після вступу Польщі до ЄС. Зміни у сільському господарстві визначаються переважно економічними чинниками: попитом, рентабельністю, які встановлюють співвідношення між цінами на сільськогосподарську продукцію та цінами на товари й послуги, придбані для цілей сільськогосподарського виробництва та відповідних інвестицій. Від початку трансформації системи вони визначаються ринком, а після інтеграції Польщі в ЄС – все більше і більше спільним європейським і світовим ринком.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільське господарство, Польща, структурні зміни, сільськогосподарське виробництво

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Buchanan, J. M. and Musgrave, R. A., 1999. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. Massachusetts Institute of Technology, CESifo Book Series, USA.
  • Chavas, J.-P., 2001. Structural change in agricultural production: economics, technology and policy. Handbook of Agricultural Economics, 1, Elsevier Science, B.V.
  • Goddard, E., Weersink, A., Chen, K. and Turvey, C. G., 1993. Economics of structural change in agriculture. Can. J. Agric. Econ., 41, pp. 475–489. https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.1993.tb03772.x
  • Klank, L. 2008. Economic aspects of Polish village integration with the EU. Polish countryside and agriculture in the European Union. Warsaw.
  • Lobley, M. and Errington, A., 2002. Implications of Changes in the Structure of Agricultural Businesses: final report prepared for DEFRA, UK.
  • Płonka, A. and Musiał, W., 2012. The importance of price relations to the evaluation of the economic situation in agriculture. Scientific Annals of the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, t. XI,1, pp. 390–394.
  • Statistical Annual Agriculture. 2017. Warsaw.
  • Statistical Yearbook. 2010. Warsaw.
  • Statistical Yearbook of Agriculture. 2010. Warsaw.
  • Zegar, J. St., 2015. Polish agriculture in the period of two breakthroughs – political transformation and European integration. Social inequalities and Economic Growth, 41, pp. 148–160.

Стаття надійшла 16.10.2018.