Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:76-81

Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області

З. Березівський, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-5731-1377
О. Березівська, к. е. н.
ORCID ID: 0000-0001-6892-6238
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.076

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано теоретичні основи та методичні підходи до дослідження економічного стану виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області та виявлено основні тенденції змін на перспективу. Частина теоретичних, методологічних і методичних проблем, які пов’язані з виробництвом продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах, все ще малодосліджена й потребує подальшого та поглибленого опрацювання. Описано методику дослідження рівня виробництва продукції скотарства, яка базується на використанні методів, що дають змогу визначити зв’язок між чинниками та результатами. Виявлено нормативні показники та комплексно оцінено стан виробництва продукції скотарства. Встановлено, що скорочення обсягів виробництва продукції скотарства у Львівській області є результатом значної економічної кризи. Показано, що у 2016 р. відбулося незначне зменшення обсягів виробництва продукції скотарства у Львівській області. Аналіз продуктивності молочного стада засвідчив, що вона загалом має тенденцію до зниження. Графічно показано динаміку середньорічного надою молока на одну корову у різних категоріях господарств Львівської області. Має місце і такий тривожний факт, як відсут¬ність у багатьох господарствах ремонтної групи тварин для вирощування корів-первісток, що не дає змоги комплектувати стадо з метою його оновлення. Проведено аналіз обсягів виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області та надано пропозиції щодо їхнього зростання на перспективу. Запропоновано заходи щодо впровадження сучасних прогресивних технологій виробництва продукції скотарства. Результати проведеного дослідження наведені у відповідних висновках.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

виробництво продукції скотарства, підвищення продуктивності тварин, сільськогосподарські підприємства, прибутковість, прогресивні сучасні технології

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Березівський, З. П. 2005. Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві. Львів: Українські технології.
 • Березівський, З. П. та Березівська, О. Й., 2014. Стан та перспективи економічного розвитку агропромислового комплексу Львівської області. Аграрна економіка, 7 (1–2), с. 54–59.
 • Березівський, П. С. та Березівський, З. П. 2000. Скотарський підкомплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та шляхи розвитку. Львів: Українські технології.
 • Березівський, З. П. та Колодій, М. В., 2012. Механізм державної підтримки приватного підприємництва в аграрній сфері. Аграрна економіка, 5 (1–2), с. 49–53.
 • Ковальчук, В. В. та Моїсеєв, Л. М. 2005. Основи наукових досліджень. Київ: Професіонал.
 • Присяжнюк, М. В., Зубець, М. В., Саблук, П. Т. та Месель-Веселяк, В. Я. 2011. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку). Київ: ННЦ ІАЕ.
 • Сільське господарство Львівської області: стат. зб. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
 • Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області. Ч. 1.
 • Статистичний щорічник Львівської області за 2016 рік. 2017. Львів: Головне управління статистики у Львівській області. Ч. 2.
 • Угнівенко, А. М., Костенко, В. І. та Чернявський, Ю. І., 2006. Спеціалізоване м’ясне скотарство. Київ: Вища освіта.
 • Berezivskiy, Z. P. and Berezivska, O. Y. 2016. Formation and Management of Agricultural Products Competitiveness. Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles, pp.91–94.
 • Berezivskiy, Z. P. and Berezivska, O. Y. 2016. Improving Forms of Agricultural Enterprises in Market Relations. Problems of develo.

Стаття надійшла 12.09.2018.