Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:96-102

Нові аспекти інфраструктури аграрного сектору як складової всієї соціально-економічної системи України

N. Zelisko, Ph.D., Аssociate рrofessor
ORCID ID: 0000-0002-2467-5585
O. Bulyk, Ph.D., Аssociate рrofessor
ORCID ID: 0000-0002-3563-3989
Lviv National Agrarian University

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.096

АНОТАЦІЯ

Розглянуто методологічні аспекти формування раціонального складу інфраструктури аграрного сектору України на основі інституційного підходу. Показано, що аграрний сектор України є складною соціально-економічною системою, формування та розвиток якої відбувається в процесі ринкової трансформації, що зумовлено інституційними впливами. Розглянуто теоретико-методологічні та практичні аспекти удосконалення механізмів реалізації державної аграрної політики України в контексті становлення інформаційного суспільства. Проаналізовано ефективність аграрної політики щодо розвитку інфра-структури аграрного ринку. Визначено передумови рівного доступу сільських жителів до сучасних інформаційних технологій та механізми виділення державних коштів на інформаційно-технологічне переоснащення ключових галузей аграрного сектору економіки. Вказано, що процес інституціоналізації відносин передбачає їхню формалізацію і стандартизацію. Однією зі специфічних характеристик людського суспільства є формування інституційної системи, яка регулює поведінку. Розглянуто чинники впливу на поведінку суб'єктів господарювання в умовах розвитку ринкової економіки. Особливу увагу приділено інституційним чинникам зростання економіки. Класифіковано значення понять «аграрний розвиток» та «інфраструктура».

Як науковий метод використано інституційний підхід до принципів розвитку аграрного ринку, що дало змогу обґрунтувати створення раціонального підходу до проектування інфраструктури в аграрному секторі загалом на основі взаємозв’язку та взаємозалежності його елементів. Продемонстровано необ¬хідність вибору теорії інституціоналізму як методологічної основи для вивчення процесу інноваційного розвитку економічної системи України. Визначено, що неефективна діяльність установ в Україні є основною причиною низького рівня інновацій, а це негативно впливає на розвиток економіки загалом. Результати дослідження стосуються нових аспектів інфраструктури як частини всієї соціально-економічної системи, яка реалізує функції в аграрному секторі й суттєво впливає на ефективне функціонування економічної системи. Розглянуто основні передумови формування інституцій. Спираючись на західні підходи до інституційної ефективності, проаналізовано основні соціальні, економічні та політичні чинники, що впливають на розвиток інфраструктури аграрного ринку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільське господарство, інфраструктура, агропромисловий комплекс, інформаційне суспільство, інфраструктура аграрного ринку, маркетингова інформація, ціновий моніторинг

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Berezivskiy, P. 2011. Organizational-economic mechanism of improving the socio-economic efficiency of agribusiness in Western Ukraine. Lviv.
 • Grytsenko, A. 2008. Institutional architectonic and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort.
 • Korchynskyi, I., 2014. Architectonics of the infrastructure of agrarian sector in Ukraine. Agrarian economy, 7(1-2), pp. 96–101.
 • Kostyrko, I. 2014. Gaps in institutional infrastructure and its evaluation: theoretical aspect. Ekonomika APK, 2, pp. 81–86.
 • Kurylo, I., 2014. The content and value of some agricultural definitions. Ekonomika APK, 2,
 • pp.87–92.
 • Lopatynskyi, Yu., 2006. Institutionalization of transitive economy. DonNTU: Scientific works, 103-1, pp. 229–232.
 • Nosov, S. Infrastructure: the definition and specific features. [online] Available at: http://uchebnikbesplatno.com/teoria ekonomicheskaya–nosova.html] [Accessed 15 October 2018].
 • Ostrom, E. 2012. Managing shared. The evolution of institutions of collective action. Kyiv.
 • Pavlov, O., Khvesyk, M. and Yurchyshyn, V. 2012. Sustainable development and security agro sector of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Odesa: Astroprynt.
 • Williamson, O. and Vinter, S. 2002. Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development. Kyiv: A.S.K.
 • Zelisko, N. and Melnyk, V., 2015. Theoretical and practical aspects of forming a model of environmentally sound economic development in relation to globalization tendencies. Agrarian economy, 8(3-4), pp. 3–9.

Стаття надійшла 20.10.2018.