Аграрна Економіка 2018 Т. 11 № 3-4:145-151

Пріоритетні напрями і завдання у сфері управління відходами гірських сільських територій

І. Колодійчук, к. е. н., старший науковий співробітник
ORCID ID: 0000-0001-5110-3905
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Р. Попівняк, к. е. н., до
ORCID ID: 0000-0003-0258-3994
Львівський національний аграрний університет

DOI: https://doi.org/10.31734/agrarecon2018.03.145

АНОТАЦІЯ

Описано досвід комплексного підходу до управління відходами. Наголошено на необхідності усунення будь-яких проявів дискримінації гірських регіонів порівняно з рівнинними територіями, зокрема у сфері поводження з відходами. Аналіз засвідчує неприпустиму динаміку накопичення відходів у гірських регіонах та низький рівень поводження з цими утвореннями. Зокрема, це стосується інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарської діяльності у цій сфері, розбудови мережі роздільного збору відходів, участі особистих селянських господарств у сфері поводження з відходами виробництва продукції сільського господарства та лісогосподарського комплексу. Виокремлено основні напрями удосконалення системи управління відходами гірських регіонів у контексті євроінтеграційних вимог і сталого розвитку територій. Значну увагу зосереджено на необхідності впровадження інноваційних технологій, створенні сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, залученні інвестицій у сферу поводження з відходами. Наголошено на важливості удосконалення економічних стимулів для переробки відходів у сільськогосподарському секторі, лісогосподарському комплексі, заохочуючи особисті селянські господарства до еколого-безпечних заходів у цій сфері. Запропоновано основні напрями, цілі та завдання розвитку системи поводження з відходами в умовах гірських територій. Удосконалення системи поводження з відходами в межах гірських сільських територій передбачає прийняття і реалізацію загальнонаціональних системних радикальних рішень у цій сфері, запровадження європейських принципів управління, впровадження інноваційних технологій. На сьогодні для територій екосистеми Українських Карпат актуальними залишаються заходи щодо формування ефективної системи управління відходами, попиту населення на послуги відповідної якості, екологобезпечного поводження з цими утвореннями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

управління відходами, гірські сільські території, накопичення відходів, екологобезпечне поводження з відходами

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Берлінг, Р. З. та Данилович, Т. Б., 2006. Проблеми функціонування системи управління відходами в Україні і шляхи її вдосконалення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» 552, с. 344–349.
 • Горобець, О. В., 2013. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні. Економіка. Управління. Інновації, 1.
 • Довга, Т. М., 2012. Основні тенденції та закономірності утворення і переробки твердих побутових відходів в Україні. Електронне фахове видання «Ефективна економіка», 10.
 • Ігнатенко, О. П., 2014. Інвестиційне значення побутових відходів у сфері благоустрою населених пунктів. Інвестиції: практика та досвід, 11, с. 139–143.
 • Міщенко, В. С., 2011. Удосконалення системи класифікації відходів і засади українського LIST OF WASTES. Экология и промышленность,2, с. 107–111.
 • Пилипів, Н. І. та Максимів, Ю. В., 2010. Економічна сутність та класифікація відходів для відображення їх в обліку на деревообробних підприємствах. Вісник ЖДТУ, 3 (53), с. 201–205.
 • Руденко, О. В., 2011. Відходи гірничо-збагачувального виробництва: особливості при визнанні їх об’єктом обліку. Європейський вектор економічного розвитку, 1 (10), с. 202–207.
 • Самойлік, М. С., 2014. Економічна модель розвитку сфери поводження з твердими відходами регіону з урахуванням екологічних факторів. Вісник Полтавської державної аграрної академії,1, с. 82–87.
 • Сиволап, А. В., 2005. Регулирование потока ТБО. Экономика и управление, 4–5, с. 99–104.
 • Хижнякова, Н. О., 2003. Обґрунтування проектів комплексного перероблення побутових відходів. Вісник Національного університету ту «Львівська політехніка». Логістика, 472, с. 522–526.
 • Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, 2008. Official Journal, [online] L 312, pp. 3–30. Available at: http://journals.-uran.-ua/tarp/article/view/74862 [Accessed 10 September 2018].

Стаття надійшла 25.09.2018.