Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:17-23

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ АГРОПІДПРИЄМСТВ: МАКРОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

М. Щурик, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0001-9009-9136
Університет Короля Данила
І. Гудзик, здобувач
ORCID ID: 0000-0002-9247-2720
коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.017

АНОТАЦІЯ

Успішна організація діяльності сільськогосподарських підприємств значною мірою зумовлюється їхнім складом і структурою. Передусім це стосується участі у відтворювальному процесі малих і середніх господарств. Практичний досвід функціонування аграрного сектору у країнах ЄС засвідчує, що успіх, ефективність виробництва сільськогосподарської продукції залежать від участі в цьому процесі малих і середніх форм господарювання. Саме малі і середні агропідприємства в умовах функціонування ринкових відносин забезпечують успішне виконання завдань, які стосуються виробництва сільськогосподарської продукції, соціального захисту соціуму, збереження екології тощо. В Україні, судячи з результатів дослідження й аналізу, малі і середні агропідприємства не набули належного розвитку. Найважливішою причиною при цьому є відсутність конкретної державної програми, концепту їхнього формування й розвитку. Більша частка сільськогосподарського виробництва припадає на великі сільськогосподарські підприємства, які набули найбільшого розвитку у центральних, східних та південних областях України. Функціонування агрохолдингів супроводжується низкою недоліків, зокрема негативним впливом на сільські території. Негативно впливає на розвиток аграрного ринку несформована матеріально-технічна база вітчизняної сільськогосподарської техніки. Дезорганізоване формування сільськогосподарських підприємств також позначилося на процесі створення нових агроформувань. Гальмують та унеможливлюють створення малих і середніх господарств загальні, типові підходи до їхнього встановлення в розрізі окремих регіонів України. Автори критично й предметно дослідили законодавчі основи приватного землеволодіння. Особливо це стосується атрофованого сприйняття селянами права приватної власності. Запропоновано проведення інвентаризації земельного фонду, реприватизації та деприватизації земельних ділянок із метою їхнього перерозподілу для потреб малих і середніх агропідприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

земля, агропідприємства, реформування, приватизація, розвиток, держава, домогосподарства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бородіна, О. М. та Прокопа, І. В., 2014. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України, 4, с. 55–72.
 • Гайдуцький, І. П., 2014. Структурні перекоси і ризики в АПК. Економіка АПК, 7, с. 38–46.
 • Данилишин, Б. М., 2011. Земельна політика в Україні: що день прийдешній нам готує?
 • Дзеркало тижня, 1 квіт.
 • Кістерський, Л. Л., 2014. У пошуках виходу з кризи: біблія очима економіста. Економіка України, 1, с. 21–32.
 • Молдаван, Л. В. та Шубравська, О. В., 2015. Інвестиційні пріоритети у сфері розвитку агропромислового виробництва України та механізми їх реалізації. Економіка України, 4, с. 78–87.
 • Проблема обновления парка сельхозтехники [online] Доступно: http://www.Rosagroleasing.ru/upload/contentpages/about/programma-obnovlenira_parka_ selhoztehniki.pdf> [Дата обращения 10 мая 2019].
 • Сільське господарство України 2017: стат. зб. 2018. Київ.
 • Тивончук, С. О., 2015. Організаційно-економічний механізм активації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення). Економіка прогнозування, 2, с. 98–105.
 • Ходаківська, О. В., 2012. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні. Економіка АПК, 5, с. 30–36.
 • Цимбаліста, Н. А., 2015. Проблеми реалізації агровиробничого потенціалу сільських територій. Регіональна економіка, 2, с. 115–123.