Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:24-31

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS UNDER CONDITIONS OF DECENTALIZATION

Yu. Dubnevych, Ph.D., Associate Professor
ORCID ID: 0000-0002-4843-6239
Lviv National Agrarian University,
Deputy Head of Zhovkva District State Administration in the Lviv region
N. Dubnevych, Senior Lecturer
ORCID ID: 0000-0002-0210-9443
Lviv National Agrarian University
U. Dorosh, Postgraduate Student
ORCID ID: 0000-0002-0420-3310
Lviv Regional Institute of Public Administration of the National
Academy for Public
Administration under the President of Ukraine
https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.024

АНОТАЦІЯ

Сучасний стан розвитку сільських територій України залишається на досить низькому рівні, що значною мірою є наслідком і недостатнього рівня ефективності функціонування сільського господарства як основної сфери зайнятості на селі, і незавершеності розпочатої децентралізаційної реформи. Проблема полягає у нереалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій з урахуванням потреб збереження навколишнього природного середовища для сучасного та прийдешніх поколінь, що особливо актуалізується в умовах глобалізації. Основним завданням наразі є пошук можливостей підвищення ефективності децентралізаційних процесів і завершення відповідної реформи. Особливістю децентралізаційної реформи в Україні є те, що, на відміну від, наприклад, Польщі, процес створення ОТГ є наразі добровільним. На регіональному рівні все ще зберігається тенденція щодо недооцінювання ролі сільських територій у загальній структурі економіки областей. В Україні в рамках децентралізаційної реформи останніми роками відбувалося перезавантаження державної регіональної політики на основі європейського досвіду. Надалі підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів і пріоритетний розвиток сільської місцевості потрібно забезпечувати через реалізацію низки окреслених завдань. Зараз процес децентралізаційного реформування сільських територій уповільнив свої темпи, але результати проведеного етапу вже відчутні, особливо у фінансовому плані, адже децентралізація – це передача від державної влади органам місцевого самоврядування і повноважень, і фінансів. Децентралізація місцевого самоврядування відкриває нові можливості для нарощування потенціалу розвитку сільських територій та формування позитивних управлінських ефектів на місцевому рівні, створення ефективної системи надання адміністративних послуг і розвитку територіальних громад, дає змогу ефективно й адекватно розпоряджатися власними надходженнями і на основі цього створювати можливості для зрівноваженого розвитку сільських територій. Усі підстави для того, щоб сподіватися на суттєве збільшення кількості ОТГ вже у недалекому майбутньому є, оскільки вагомих об’єктивних причин гальмування процесу об’єднання в територіальні громади практично немає. Потрібно: довести до логічного завершення розпочату реформу; здійснити передачу повноважень від державних органів виконавчої влади адміністраціям громад; обласні державні адміністрації перетворити, як передбачено, на префектури; прискорити секторальну децентралізацію: у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

децентралізація, зрівноважений розвиток сільських територій, фінанси

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Arabchuk, Ya. I., 2016. Financial decentralization as a key component of a prosperous community. The theory and practice of public administration and local self-government, [online] 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_20 [Last accessed 1 April 2018].
 • Cherevko, G. and Cherevko, I., 2010. Sustainable development of rural areas. Agrarian Economy, 3(1–2), pp. 57–66.
 • Сherevko, G., 2016. Diversification of business directions in the context of sustainable development of rural areas. Agrarian Economy, 9 (1–2), pp. 5–8.
 • Cherevko, I., 2013. Introduction to the theory of sustainable development. Agrarian Economy, 6(1–2), pp. 10–17.
 • Cherevko, I., 2012. Problems and perspectives of rural development in Ukraine. Agrarian
 • Economy, 5(3–4), pp. 95–100.
 • Hrynkevych, S., Brukh, O. and Bernatska, I., 2018. The influence of the marketing environment on the development of united territorial communities. Agrarian economy, 11(1–2), pp. 59–69.
 • Kolesnykov, V. I., 2014. World legacy of rural development. The Efficient Economy, [online].
 • Available at: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2956 [Last accessed 28 March 2019].
 • Khirivskyi, R., 2018. Current tendencies of formation financially viable united territorial
 • communities of Lviv region within the context of decentralization reform. Agrarian Economy,
 • 11(3–4), pp. 13–19.
 • Khirivskyi, R., Dudiak, R. and Fediv R. Formation of financial resources of the united territorial communities. Agrarian Economy, 10(1–2), pp. 65–73.
 • Kostyrko, I. and Hromiak,T., 2013. Rural development modeling. Agrarian Economy, 6(1–2), pp. 3–10.
 • Marushevskyi, G. B., 2009. Sustainable (sustainable) development. Ecological Bulletin, 5, pp. 8–10.
 • Natalenko, N. V. 2016. United Community Finance and Budget (training module). Kyiv.
 • On the approval of the state strategy of regional development of Ukraine for the period up to 2020. [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247566248. [Last accessed 11 May 2019].
 • Ostapchuk, V. O., 2018. Perspectives for financial decentralization in Ukraine: the regulatory aspect. Economy and Society,15, pp. 720–726.
 • Prokopa, І., 2007. Rural areas of Ukraine: research and development regulation. Ukraine’s Economy, 6, pp. 50–59.
 • Q&A: Key facts about decentralization in Ukraine. 2019. [online] Available at: https://www.agravery.com/uk/posts/show/qa-osnovni-fakti-pro-decentralizaciu-v-ukraini [Last accessed 12 May 2019].
 • Sabluk, P. T., 2010. Conceptual aspects of agricultural production and rural development modernization. Economy of Agro-Industrial Complex, 8, pp. 3–9.
 • Seriogin, S. M. and Honcharuk, N. T., 2015. Theoretical bases and main directions of local self-government reforming and decentralization of power in Ukraine. Aspects of Public Law, 4, pp. 111–120.
 • Slobodyaniuk, N. O. and Konina, M. O., 2016. Problems of revenue formation of local budgets in the conditions of financial decentralization. Economy and Society, 2, pp. 611–616.
 • Stehney, M. I., 2014. Sustainable development of rural areas within the conditions of decentralization: from theory to practice. Mykolayiv: IE Shvets V. D.
 • Sukharska L.V., 2016. Legal regulation of financial support for the development of territorial communities in Ukraine within the conditions of budgetary decentralization. Public administration and local self-government, 3, pp. 144–151.
 • The concept of sustainable rural development. 2015. [online] Available at: http://minagro.gov.ua/node/14008 [Last accessed 28 March 2019].
 • Vozniak, G. V., 2015. Benefits and risks of budgetary decentralization: theoretical and methodological aspects. Problems of economy, 2, pp. 253–257.
 • Yurchyshyn V.V., 2005. Rural areas as system-forming factors of the agrarian sector of the economy. Economy of Agro-Industrial Complex, 3, pp. 3–10.