Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:32-37

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-7599-8261
О. Березівська, к. е. н.
ORCID ID: 0000-0001-6892-6238
Р. Дудяк, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-7934-8234
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.032

АНОТАЦІЯ

Представлена характеристика географічних, економічних, природних і культурних передумов та визначено перспективи реалізації туристично-рекреаційного та природно-ресурсного потенціалу як одного з пріоритетних напрямів розвитку Львівської області. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму Львівської області. Наведено динаміку обсягу туристичних послуг і послуг, наданих санаторно-курортними закладами Львівщини за 2015–2017 роки. Зазначена роль туризму та його впливу на суспільно-економічний розвиток регіону. Проаналізовано туристичний потенціал Львівщини. Наведено позитивні тенденції розвитку туристичної індустрії регіону. Вказано країни, туристи з яких найбільше зацікавлені у відвідуванні Львівщини, та країни, які приваблюють вітчизняних туристів. Визначено стратегічні пріоритети розвитку туристичного бізнесу. Охарактеризовано основні проблеми розвитку регіонального туризму. Виявлено системні перешкоди використанню туристичного потенціалу та розвитку туристичної галузі Львівської області: незадовільний стан туристичних об’єктів, доріг; низький рівень транспортних послуг; недостатність інформаційно-маркетингового забезпечення сфери туризму; недостатність економічних, податкових і фінансово-кредитних стимулів для розвитку туризму, туристично-рекреаційного бізнесу, залучення інвестицій у туристичну галузь; недостатнє забезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації. Визначено чинники та напрями підвищення ефективності використання туристичного потенціалу та розвитку сфери туризму Львівської області, які передбачають: довгострокове комплексне науково обґрунтоване стратегічне програмування та фінансування розвитку туризму і рекреації; рекламно-інформаційне та маркетингове забезпечення туристично-рекреаційної сфери туризму; економічне стимулювання розвитку туризму та рекреації; покращання кадрового забезпечення розвитку туристичної галузі та готельного господарства; формування привабливого інвестиційного клімату для реалізації проектів у сфері туризму та рекреації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туристичний потенціал, туристична галузь, природні ресурси, економічні, географічні передумови розвитку туризму, проблеми розвитку туристичної галузі Львівської області, туристичні послуги, туристична індустрія, туристичний регіон, туристичний потенціал, туристична інфраструктура, рекреація, рекреаційний потенціал, державна та регіональна туристична політика, інформаційно-маркетингове забезпечення туристичної галузі

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Мігущенко, Ю. В., 2015. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівської області. Ефективна економіка, [online] Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4564 [Дата звернення 20 травня 2019].
  • Николин, Р. Р. та Миронов, Ю. Б., 2016. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області та шляхи його підвищення. Студентський науковий вісник «Керівник. ІНФО», [online] Доступно: http://kerivnyk.info/2016/12/nykolyn.html [Дата звернення 20 травня 2019].
  • Павліш, Л. В., 2013. Львівщина як перспективний регіон України для розвитку туризму та рекреації. Торгівля, комерція, підприємництво,15, с. 124–128.
  • Програма розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2018–2020 роки, 2017. [online] Доступно: http://www.oblrada.lviv.ua/UserFiles/ Image/docs/proekt/2017/proekt_835.PDF [Дата звернення 20 травня 2019].
  • Роїк, О. Р. та Лущик, М. В., 2018. Стратегічні напрями сталого розвитку туризму у Львівській області з урахуванням сучасного стану. Економіка і суспільство, 17, с. 158–164.
  • Статистичний щорічник Львівської області за 2017 рік. 2018. Ч. 1. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
  • Статистичний щорічник Львівської області за 2017 рік. 2018. Ч. 2. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
  • Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. 2016. [online] Доступно: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2016/05/146dod_ Strategiya_ 2020.pdf [Дата звернення 20 травня 2019].
  • Телюк, К. Ф., Гнатишин, М. С. та Гринчук, Н. В., 2016. Розвиток туристичної галузі Львівської області як складової частини туристичної сфери України. Науковий вісник НЛТУ України, 26(6), с. 175–184.
  • Туристична діяльність та колективні засоби розміщування у Львівській області. 2018. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.