Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 1-2:98-107

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ НА БІОГАЗ

Г. Черевко, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-0072-5816
А. Колодій, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-9320-6379
В. Шугало, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-3573-1359
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.01.098

АНОТАЦІЯ

Досліджено еколого-економічну ефективність комплексу заходів із виготовлення біогазу в промислових масштабах міст та у межах домашнього господарства. Ідентифіковано втрату великої кількості енергії через неефективні методи ліквідації відходів сільськогосподарських продуктів, органічних частинок від рослин і дерев, а також неспожитих продуктів харчування. Представлено результати аналізу стану вирішення проблем із нагромадженням промислових і твердих побутових відходів, оцінки наявності в них органічних речовин і можливості переробки на енергетичні цілі. Описано найбільш екологоефективний метод утилізації органічної частини твердих побутових відходів. Ідентифіковано існуючі проблеми з нагромадженням та утилізацією листя. На прикладі утилізації листя проаналізовано можливі варіанти здійснення цього процесу та виявлено найоптимальніший із-поміж них. Актуалізовано проблему інтенсифікації та масштабів впливу комах на тварин та застосування можливих превентивних засобів інсектицидної боротьби. Наведено результати досліджень впливу різних методів переробки органічних відходів на ефективність вирішення проблеми збереження азоту і зростання якості азотних добрив, а також пов’язаного з цим підвищення вмісту гумусу в ґрунті. Описано можливості й технологічно-економічні та експлуатаційні характеристики, оптимальні режими роботи в процесі застосування біогазової установки для переробки побутових відходів в умовах домашнього господарства. Охарактеризовано можливість переходу населення на варіант споживання їжі із замкнутим циклом відходів. Розглянуто еколого-економічні параметри застовування побутової біогазової установки, а на базі цього – можливості сприяння формуванню у населення екологічної свідомості й формування у нього мотивації до збалансованого природокористування. Узагальнено існуючі можливості та еколого-економічний вплив комплексного використання промислових і побутових відходів внаслідок видобутку з них біогазу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

біогаз, органічні відходи, біопаливо, біомаса, біодобриво, листя, гумус, утилізація, еколого-економічна ефективність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Біогазові установки для переробки органічних відходів. 2018. [online] Доступно:
 • https://prom.ua/ua/p623100862-biogazovaya-ustanovka-vsesezonka.html [Дата звернення 21 грудня 2018].
 • Біодобрива. Фітоаміногумат. 2018. [online] Доступно: https://ua.all.biz/uk/fitoaminogumatagroasystent-f-18-g16261084 [Дата звернення 21 грудня 2018].
 • Д’яконов, В. І., Дьяконов, О. В., Скрипник О. С. та Нікітченко, О. Ю., 2016. Еколого-
 • економічні питання утилізації опалого листя на територіях міста. Комунальне господарство міст: Економічні науки, [online] 129, c. 51–55. Доступно:
 • http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2016_129_13 [Дата звернення 21 грудня 2018].
 • Ефраті, О., Теллер, Я. та Ланцер, Е., 2018. The Home Biogas story. [online] Доступно:
 • https://www.homebiogas.com/Our_Story [Дата звернення 26 грудня 2018].
 • Єрмоленко, В. 2017. Без сміття: хто у світі навчився жити без відходів. [online]
 • Доступно: https://hromadske.ua/posts/pererobka-smittya-u-sviti [Дата звернення 10 грудня 2018].
 • Кутова, Ю. 2012. Проблеми утилізації відходів. [online]. Доступно:
 • https://sites.google.com/site/smittausvititaukraieni/home [Дата звернення 11 грудня 2018].
 • Мазурак, О. Т., Мазурак, А. В., Качмар, В. Н., Лисак, А. Г., 2017. Екологічні аспекти
 • утилізації органічних відходів. Науковий вісник НЛТУ України, [online] 27(4), с. 100–102. Доступно: https://doi.org/10.15421/40270422 [Дата звернення 15 грудня 2018].
 • Органічні (біологічні) відходи – переробка. 2018. [online] Доступно:
 • https://7promeniv.com.ua/vidkhody/vtorresursy/orhanika.html [Дата звернення 21 грудня 2018].
 • Особливості боротьби з мухами у тваринництві, 2015. Пропозиція, [online] Доступно:
 • https://propozitsiya.com/ua/osoblivosti-borotbi-z-muhami-u-tvarinnictvi [Дата звернення 21 грудня
 • 2018].
 • Павличенко, А. В., Борисовська, О. О. та Паршуткін, М. А., 2013. Шляхи вирішення
 • проблеми поводження з рослинними відходами у м. Дніпропетровськ. [online] Доступно:
 • http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/150157/197-202.pdf? sequence=1&isAllowed=y [Дата звернення 4 грудня 2018].
 • Скляр, О. Г., Скляр, Р. В. 2013. Властивості біодобрив, що отримуються після анаеробної ферментації гною. [online]. Доступно: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3737 [Дата звернення 21 грудня 2018].
 • Третьяков, А. С., 2003. Потенциал использования отходов агропромышленного комплекса, как нетрадиционного вида топлива: пространственный аспект. Вісн. Харк. нац. ун-ту, 584’03, с. 79–82.
 • Яковлєва, Н. 2017. Поправка до закону: З 2018 Україна буде сортувати все сміття. [online] Доступно:http://ecotown.com.ua/news/Popravka-do-zakonu-Z-2018-roku-Ukrayina-bude-sortuvatyvse-smittya/ [Дата звернення 21 грудня 2018].