Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:85-89

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми і перспективи впровадження

Н. Ступень, д.е.н., професор
0000-0003-1238-4016
Національний університет «Львівська політехніка»
Г. Дудич, к.е.н., доцент
0000-0002-1604-6535
Львівський національний аграрний університет
Л. Дудич, к.е.н., асистент
0000-0001-5711-7857
Львівський національний аграрний університет
Р. Таратула, к.е.н., доцент
0000-0002-6943-382X
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.085

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні проблеми становлення ринку сільськогосподарських земель в Україні: створення соціально-економічних умов для цивілізованого ринку, запровадження системи державного регулювання ринку земель, формування ринків збуту сільськогосподарської продукції, запровадження державних закупівель. Для забезпечення функціонування ринку земель державне регулювання також є важливим. Держава має зберігати контроль за формуванням і розвитком інститутів землеволодіння. Встановлено, що роль агрохолдингів в розвитку земельного ринку є неоднозначною: протягом значного проміжку часу орендовані землі використовуються агрохолдингами з недотриманням вимог до раціонального їхнього використання. Доведено негативний вплив відсутності ринку земель на інвестиційну привабливість останніх. Для іноземних інвесторів Україна може бути визнана зоною інвестиційного ризику. SWOT-аналіз був використаний для аналізу запровадження ринку сільськогосподарських земель. У результаті аналізу встановлено, що запровадження ринку земель супроводжується як позитивними, так і негативними явищами. Незважаючи на всі «за» і «проти» ринку земель, його запровадження є необхідною умовою розвитку ринкових економічних відносин. Виявлено, що на шляху до запровадження ринку земель стоять складні невирішені проблеми, які потребують прискіпливої уваги: встановлення або невстановлення обмежень на площі земельних ділянок; суб’єктний склад майбутніх учасників ринку. Запропоновано послідовність заходів, які повинні передувати вільному продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні, включаючи їхню інвентаризацію, вдосконалення методики ринкової оцінки земель та її проведення, встановлення обмежень на продаж землі, прийняття відповідного законодавчого забезпечення. Як показав досвід земельної реформи, не можна впроваджувати заходи щодо земель необдумано, не врахувавши наслідків та можливих помилок. Для запровадження цивілізованого ринку земель необхідна розробка цілого комплексу законодавчих і нормативно-правових актів, які б забезпечили державне регулювання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ринок землі, сільськогосподарські угіддя, оцінка земель, обмеження

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Амбросов, В. Я. та Маренич, Т. Г., 2009. Розвиток земельного ринку та іпотечне кредитування. Економіка АПК, 2009. 10, с. 104–108.
 • В Україні немає належного обліку та достовірної інформації про кількісно-якісний стан земельних ділянок та їх фактичне використання. [online] Доступно: http://zemvisnuk.com.ua/page/news1 [Дата звернення 18 серпня 2019].
 • Голян, В., Петруха С. та Забловський, А., 2017. Земельна реформа в Україні: пріорітети та інституційні передумови поглиблення. Економіст, 8, 2017. с. 8–17.
 • Дорош, Й., 2012. Напрями удосконалення екологічної політики в галузі земельних відносин. Землевпорядний вісник, 2012. 2, с. 28–33.
 • Дудич, Л. В., 2016. Застосування економічних важелів в системі раціонального використання сільськогосподарських земель: монографія. Львів: СПОЛОМ.
 • Охота, О., 2012. Інвестиції в зоні турбулентності. Урядовий кур’єр: спеціальний випуск «Агро», 43, с. 14.
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831, 2016. Офіційний вісник України: офіційне видання, 93, с. 131.
 • Рысмятов, А. З., Дьяков, С. А. и Наш, А. Р., 2006. Институциональные аспекты формирования организационно-экономического механизма воспроизводства плодородия земли. Научный электронный журнал КубГАУ, [online] Доступно: http://еj.kubagro.ru/2006/02/02p02.asp [Дата обращения 14 августа 2019].
 • Хворостяний, В. Продаж державних земель: чи варто починати відкриття земельного ринку саме з цього? [online] Доступно: https://agropolit.com/spetsproekty/586-prodaj-derjavnih-zemel-chi-varto-pochinati-vidkrittya-zemelnogo-rinku-same-z-tsogo [Дата звернення 20 серпня 2019].
 • Черевко, Г. В. та Дудич, Г. М., 2013. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів: Сполом.
 • Стаття надійшла 28.08.2019.