Аграрна Економіка 2019 Т. 12 № 3-4:90-xx

Екологічні пріоритети використання земель сільськогосподарського призначення в Україні

М. Ступень, д.е.н., професор
0000-0002-7599-8261
Національний університет «Львівська політехніка»
М. Богіра, к. е. н., в.о. професора
0000-0003-0598-2851
Львівський національний аграрний університет
О. Ступень, к. е. н., в.о. доцента
0000-0001-6702-0987
Львівський національний аграрний університет
З. Рижок, к. е. н., в.о. доцента
0000-0003-0733-5658
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2019.03.090

АНОТАЦІЯ

Загострення трансформаційних суперечностей в організації використання земель сільськогосподарського призначення різних форм власності в Україні під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів актуалізувала необхідність формування нової парадигми суспільного розвитку, в якій завдання досягнення кількісного зростання поступається місцем завданню забезпечення сталого еколого-соціально-економічного розвитку в межах агропромислового комплексу країни. Проаналізовано наслідки структурної перебудови земельних відносин та акцентовано увагу на стані використання сільськогосподарських угідь в Україні з урахуванням соціально-економічних, природних і особливо екологічних умов у процесі проведення земельної реформи. Здійснено оцінку використання земель сільськогосподарського призначення, розроблено пропозиції щодо формування умов ефективного, раціонального та екологоощадного використання земель. Науковою новизною є доведення про те, що з урахуванням децентралізації земельних відносин, яка відбувається в Україні в процесі проведення земельної й адміністративно-територіальної реформ, потрібно повсюдно встановлювати баланс між уповноваженими органами влади й суб’єктами землекористувань на різних ієрархічних рівнях. Розроблено і рекомендовано наукові підходи для вирішення актуальної проблеми в галузі економіки природокористування та охорони земель, запропоновано еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення дотримання екологічних норм при використанні земель сільськогосподарського призначення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

земельна реформа, адміністративно-територіальна реформа, агропромисловий комплекс, еколого-економічні засади, охорона земель, екологізація технологій

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Баладжи, М.Д., 2012. Економіко-екологічні засади збалансованого землекористування. Сталий розвиток економіки, 6, с. 157–160.
 • Герасимчук, З.В. та Крисак, А.І., 2016. Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості. Агросвіт, 24, с. 8–14.
 • Голян, В., 2015. Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення. Економіст, 8, с. 7–11.
 • Державна служба статистики України, 2019. [online] Доступно: [Дата звернення 7 вересня 2019].
 • Дребот, О. та Височанська, М., 2015. Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області. Економіст, 8, с. 15–18.
 • Мартин, А., 2016. Землеустрій в Україні: сьогодення та майбутнє. Землевпорядний вісник, 8, с. 10–13.
 • Пирожков, С., 2016. Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень. Економіст, 1, с. 2–3.
 • Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України № 963-ІУ від 19.06.2003 [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15> [Дата звернення 1 вересня 2019].
 • Шашула, Л.О, 2015. Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах. Ефективна економіка, [online] Доступно: [Дата звернення 8 вересня 2019].
 • Bohira, M., Stupen, N. and Taratula R., 2019. The problems of land reform incompleteness in Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, 19 (1), рp. 85–90.
 • Стаття надійшла 20.09.2019.