Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:14-22

Особливості оподаткування та соціального страхування фермерських господарств

В. Скупейко, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-0098-8357
Львівський університет бізнесу і права
В. Хомка, к. е. н.,доцент
ORCID ID: 0000-0003-3640-7905
Львівський національний аграрний університет
О. Вознюк, к. е. н.
ORCID ID: 0000-0002-3726-6051
Львівський університет бізнесу і права
А. Грицайко, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-2280-5099
Львівський національний університет імені Івана Франка
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.014

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості оподаткування фермерських господарств у сучасних умовах. Наголошено, що оподаткування суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері потребує законодавчого вдосконалення та інтеграції до законодавства ЄС, враховуючи сучасні економічні реалії України. Необхідно трансформувати сутність спрощеної системи оподаткування зі зменшення податкового тягаря для спрощення обліку й звітності платників. Спрощена система має бути перехідною ланкою до введення загальної системи оподаткування навіть для малого бізнесу із застосуванням ефективних методів державної підтримки. Аналіз законодавчих актів показав, що Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» № 2497-VIII від 10.07.2018 р. дає змогу упорядкувати діяльність фізичним особам підприємцям, які є виробниками сільськогосподарської продукції, а також забезпечити громади місцевого самоврядування додатковими надходженнями за рахунок використання земельних ділянок, які розташовані на їхніх територіях. Розглянуто системи оподаткування для фізичних осіб підприємців і для фермерських господарств – юридичних осіб, що мають свої плюси, мінуси та обмеження. Наголошено, що у кожному конкретному разі потрібно проводити орієнтовні розрахунки й порівнювати отримані результати між собою. Обирають насамперед ту систему, яка призведе до найменших податкових платежів. Запропоновано відповідні заходи щодо створення сприятливого економічного клімату для розвитку фермерських господарств. Згідно з чинним податковим законодавством фермерські господарства можуть працювати на загальній системі оподаткування, а також бути платником єдиного податку 4 групи. Сплата єдиного податку вигідна для фермерських господарств, оскільки замінює декілька податків, зменшує податкове навантаження та заощаджує час на складання й подання податкової звітності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування, єдиний податок

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Гнатишин, Л. та Прокопишин, О., 2017. Інституційне середовище розвитку фермерських господарств. Аграрна економіка, 10, 1–2, с. 81–88.
 • Демчак, І. М., Свиноус, І. В., Микитюк, Д. М. та ін., 2016. Фермерські господарства: сучасний стан та проблеми розвитку. Продуктивність агропро-мислового ви¬робництва, 28, с. 43–49.
 • Калмиков, О. В., 2016. Система оподаткування суб’єктів малого підприємництва в аграрній сфері. Економічний вісник університету / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 31/1, с. 229–234.
 • Карпенко, Є. А., 2017. Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2(2), с. 112–116.
 • Коваль, Н. І. та Мандибура, В. В., 2015. Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід. Глобальні та національні проблеми економіки, 3, с. 877–882.
 • Малік, М.Й., Шпикуляк, О. Г. та Мамчур, В. А., 2018. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК, 10, с.72–85.
 • Панасюк, О. В., 2014. Стан та особливості оподаткування фермерських господарств в Україні. Науковий вісник Національного університету державної подат-кової служби України (економіка, право), 1, с. 246–252.
 • Підопригора, І. В., Харіна, І. В. та Кірюшкіна, Ю. М., 2018. Особливості обліку та шляхи його вдосконалення у фермерських господарствах. Причорноморські економічні студії, 34, с. 195–197.
 • Садовська, І. Б., Бабіч, І. І., Нагірська, К. Є., 2019. Організація обліку і оподат-кування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського суд-ження. Облік і фінанси, 4, с. 45–53.
 • Черевко Г., 2017. Фермерство в Україні: міф чи реальність. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 24(1), с. 3–8.
 • Чупета А. А., 2018. Особливості оподаткування діяльності фермерських господарств в Україні. Економіка. Фінанси. Право, 5(2), с. 8–11.

Стаття надійшла 31.03.2020.