Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:23-28

Вплив COVID-19 на поведінку споживачів у межах ринку товарів першої необхідності

О. Бочко, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0003-3422-4654
Національний університет «Львівська політехніка»
О. Феєр, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-8808-3258
Мукачівський державний університет
Д. Донець, ст. викладач
ORCID ID: 0000-0001-5053-026X
Національний університет «Львівська політехніка»
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.023

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано вплив COVID-19 на поведінку споживачів у межах ринку товарів першої необхідності. Встановлено певні зміни в поведінці споживачів на ринку. Зокрема, виділено ірраціональних і раціональних споживачів на ринку товарів першої необхідності. Встановлено, що ірраціональна поведінка характеризується великими обсягами закупівель продуктів харчування, незважаючи на високі ціни, які спостерігали на початку карантинних заходів, та коротким терміном придатності переважної кількості харчових продуктів. Зростання цін на продукти харчування пов’язане з високим попитом, збільшенням собівартості продукції, ростом курсу доллара США та різкими коливаннями на валютному ринку, а також фактичним закриттям імпорту багатьох товарів і продуктів. Раціональна поведінка, на думку авторів, пов’язана з оптимізацією власних фінансових ресурсів та відсутністю передбачення рівня доходів на майбутні періоди, а також терміном дії карантину. Проведено маркетингове дослідження та обґрунтовано зміну обсягів купівлі продуктів харчування в умовах пандемії. Встановлено основні причини зменшення та зростання обсягів купівлі продуктів харчування. Основною причиною зменшення обсягів купівлі продуктів харчування в умовах пандемії є відсутність доходу в населення станом не тільки на майбутні періоди, а й у створених умовах. Основною причиною зростання обсягів купівлі продуктів харчування названо більший період перебування вдома та зростаючу потребу в харчуванні, а також боязнь загрози тотального дефіциту. Встановлено питому вагу осіб, у яких на період карантину доходи зменшувалися, зростали та залишалися без змін. Зокрема, у 53% опитаних дохід зменшився, у 44% – залишався без змін та у 3% – зріс. Зроблено припущення, що серед 3% є респонденти, які займалися кур’єрською доставкою та реалізацією медичних препаратів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

COVID-19, поведінка споживача, попит, ринок, продукти харчування, пандемія

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Балук, Н. Р. та Басій, Н. Ф., 2011. Систематизація моделей поведінки споживачів як засіб пошуку напрямків їх удосконалення. Науковий вісник НЛТУ України, 21.4, с. 370–376.
 • Бойко, Р. В. та Багрій, І. А., 2009. Проблеми дослідження поведінки споживачів. Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 жовт. 2009 р. Тернопіль: ТНЕУ.
 • Бочко, О. Ю. та Якимишин, Л. Я., 2018. Вплив соціальних мереж на процес купівлі-продажу: орієнтація на економію часу, ресурсу. Вісник національного університету «Львівська політехніка», 892, с. 25–31.
 • Зростання цін на продукти в супермаркетах: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту. [online] Доступно: https://zaxid.net/zrostannya_tsin_na_produkti_v_supermarketah_prichini_ prognozi_ta_zagroza_totalnogo_defitsitu_n1499990 [Дата звернення 20 травня 2020].
 • Лупенко, Ю. 2020. Карантин може призвести до нестачі ресурсів в аграріїв – експерт. [online] Доступно: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2902992-karantin-moze-prizvesti-do-nestaci-resursiv-v-agrariiv-ekspert.html [Дата звернення 20 травня 2020].
 • Окландер, М. А. та Жарська, О. І. 2014. Поведінка споживача. Київ: Центр учбової літератури.
 • Пачковський, Ю. Ф. та Максименко, А. О. 2014. Споживча поведінка українських домо¬господарств: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 • Энджел, Дж. Блэкуэлл, Р. и Миниард, П. 2000. Поведение потребителей. Санкт-Перебург: Питер.
 • Estrada, M. A. R. 2020. The Role of National Food Security in a Massive Pandemic: The Case of COVID-19. [online] Аvailable at: https://www.researchgate.net/publication/ 340162579_The_Role_of_ National_Food_Security_in_a_Massive_Pandemic_The_Case_of_COVID-19 [Accessed 20 May 2020].
 • Navigating the impact of covid-19 on the food industry [online] Аvailable at: https://www.sgs.com/en/news/2020/05/navigating-the-impact-of-covid-19-on-the-food-industry [Accessed 05 May 2020].
 • Robert, M. 2020. Impacts of COVID-19 on the Food Industry [online] Аvailable at: http://fapc.biz/impacts-of-covid-19-on-the-food-industry [Accessed 20 April 2020].
 • Tam, B. 2020. How COVID-19 Will Change Consumer Behavior + Purchase Patterns. [online] Аvailable at: https://www.hkstrategies.com/how-covid-19-will-change-consumer-behavior-purchase-patterns/ [Accessed 27 April 2020].
 • UPDATED Timeline: Impacts of COVID-19 on the global food industry [online] Аvailable at: https://www.ingredientsnetwork.com/updated-timeline-impacts-of-covid19-on-the-global-news082576.html [Accessed 20 May 2020].

Стаття надійшла 21.05.2020.