Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:86-94

Роль просторового планування в адаптації до зміни клімату

Ю. Лошакова, аспірантка
ORCID ID: 0000-0003-1083-1433
Є. Бутенко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-5923-5838
Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.086

АНОТАЦІЯ

Просторове планування було визначено як механізм, за допомогою якого можна полегшити адаптацію до зміни клімату. Ми розглядаємо роль просторового планування як інструменту адаптації до зміни клімату, описуючи загальні процеси та інструменти планування. Визначено п’ять можливостей просторового планування, які мають потенційну здатність сприяти адаптації до зміни клімату. Це стосується здатності просторового планування: діяти з питань колективного характеру; керувати конкуруючими інтересами; зменшити дії на невизначеності; виступати сховищем знань; орієнтуватися на майбутнє, інтегруючи низку різноманітних систем. У статті представлені та обговорені методи (інструменти) планування, які дають змогу вирішити питання адаптації до зміни клімату. Враховуючи ці можливості та визнані обмеження в практиці планування, ми визначаємо три ключові проблеми просторового планування для адаптації: розвиток світогляду; сприяння справедливим процесам та результатам і перетворення систем планування від пасивних до ініціативних. Просторове планування визнано дієвим інструментом, що може пом’якшити зміни клімату, а також адаптувати до його неминучого впливу. Просторова конфігурація міст і селищ, спо¬сіб використання та освоєння земель суттєво впливають на зміну клімату, тому просторове планування виступає як показник для прийняття адаптивних відповідей на цю зміну. Важливо, що сучасні емпіричні дослідження виявили, що планування використання земель є найефективнішим інструментом для зменшення впливу та чутливості до несприятливих природних явищ. Основне у просторовому плануванні – знання сучасних умов та постійна орієнтація на пошук майбутніх удосконалень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сталий розвиток, просторове планування, адаптація, зміни клімату, стале вико¬ристання, управління

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Albrechts, L., 2006. Shifts in strategic spatial planning. Some evidence from Europe and Australia. Environment and Planning, 28, pp. 1149–1170.
 • Biesbroek, G. R., Swart, R. J. and van der Knaap, W. G. M., 2009. The mitigation-adaptation dichotomy and the role of spatial planning. Habitat International. Climate Change and Human Settlements, рp. 230–237.
 • Bulkeley, H., 2006. A Changing Climate for Spatial Planning. Planning Theory and Practice, 7, pp. 203–214.
 • Bulkeley, H., 2009. Planning and Governance of Climate Change. In Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners. Earthsca, 200, pр. 284.
 • Chadwick, G., 1971. A Systems View of Planning. Oxford: Pergamon Press.
 • Davoudi, S., Crawford, J. and Mehmood, A. 2010. Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners. London: Earthscan.
 • Ford, J., Berrang-Ford, L. and Paterson, J., 2011. A systematic review of observed climate change adaptation in developed nations – a letter. Climatic Change, 106, pp. 327–336.
 • Giddens, A. 2009. The Politics of Climate Change. Cambridge.
 • Greiving, S. and Fleischhauer, M., 2012. National Climate Change Adaptation Strategies of European States from a Spatial Planning and Development Perspective. European Planning Studies, 20, pp. 27–48.
 • Hall, P. 2007. Urban and Regional Planning. 4 edn. London: Routledge.
 • Hurlimann, A.C. and Alan, P., 2012. The role of spatial planning in adapting to climate change: Australiа. Interdisciplinary reviews, clamate change, 3(5), pp. 477–488.
 • Low, N. P., Gleeson, B., Green, R. J. and Radovic, D., 2005. The Green City: Sustainable Homes Sustainable Suburbs. Sydney University of New South Wales Press.
 • Mumford, L., 1961. The City in History. New York: Harcourt, Brace.
 • Rittel, H. W. J. and Webber, M. M., 1973. Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4, pp. 155–169.
 • Saavedra, C. and Budd, W. W., 2009. Climate change and environmental planning: Working to build community resilience and adaptive capacity in Washington State, USA. Habitat International, 33, pp. 246–252.
 • Wheeler, S. М., 2004. Planning for Sustainability: Creating Livable, equitable and ecological communities. Milton Park, Oxon: Routledge.
 • Wilson, E., 2006. Adapting to Climate Change at the Local Level: The Spatial Planning Response. Local Environment, 11, pp. 609–625.
 • Wilson, E. and Piper, J., 2010. Spatial planning and climate change. London: Routledge.

Стаття надійшла 10.04.2020.