Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:95-100

Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні

Н. Ступень, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0003-1238-4016
НУ «Львівська політехніка»
Л. Дудич, к. е. н, в. о. доцента
ORCID ID: 0000-0001-5711-7857
Г. Дудич, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-1604-6535
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.095

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості функціонування фермерських господарств та перспективи їхнього розвитку в Україні. Встановлено, що перевагою фермерських господарств є динамічність, яка дає їм змогу орієнтуватися на тенденції ринку, інвестувати менші суми, запроваджувати інтенсивні технології. Також наголошено, що ефективність фермерських господарств не залежить від розміру підпри-ємства. Розвиток фермерства стримується тим, що матеріально-технічна база таких господарств значною мірою залежить від домінуючих сільськогосподарських підприємств. Встановлено, що перешкодою на шляху становлення фермерства є: нестача коштів, зумовлена відсутністю цінового паритету на сільськогосподарську і промислову продукцію; зростання цін на промислову продукцію значно випереджає підвищення державних закупівельних цін на продукцію сільського господарства, низька збутова діяльність; відсутність належної кредитної підтримки; повільний розвиток кооперації. Аналіз показав: хоча в Україні та Львівській області зокрема парк тракторів, сільськогоспо¬дарських машин та енергетичних потужностей у фермерських господарствах зменшується, проте загальний обсяг виробництва продукції фермерськими господарствами зростає з кожним роком. Виявлено, що важливим чинником розвитку фермерських господарств є державна підтримка через різні програми. Підтримку з боку держави запропоновано у вигляді формування ринків через програму державних закупівель та посередництва. Проблемним питанням використання земель фермерськими господарствами є енергетична та олійна спрямованість спеціалізації виробництва. Одним із перспективних напрямів розвитку фермерських господарств є вирощування екопродукції, організація органічного типу вирощування льону, овочів, фруктів, ягід, картоплі, нішевих культур олійної та зернової груп. Запропоновано як один із напрямів фінансової підтримки фермерських господарств їхню диверсифікацію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

фермерські господарства, державна підтримка, кооперація, нішеві кільтури, збут, диверсифікація

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Бавровська, Н. М. та Боришкевич, О. В., 2012. Аналіз зарубіжного досвіду орендних земельних відносин. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 1–2, с. 79–85.
  • Гнатишин, Л., 2019. Тенденції розвитку українського фермерства. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 23, с. 24–28.
  • Дудич, Л. В. 2016. Застосування економічних важелів в системі раціонального використання сільськогосподарських земель: монографія. Львів: СПОЛОМ.
  • Дудник, О. С., 2016. Перспективи розвитку фермерства в Україні. Економіка АПК, 3, с. 92–97.
  • Панченко, П. П., Мельник, Ю. Ф. та Вергунов, В. А., 2007. Аграрна історія України. Київ: Просвіта.
  • Рєпін, К., 2012. Хто господарює на землі, а хто очікує ринку, щоб спекульнути. Землевпорядний вісник, 1, с. 12–15.
  • Сільське господарство України 2018: статистичний збірник, 2019. Київ: Державна служба статистики України.
  • Черевко, Г., 2017. Фермерство в Україні: міф чи реальність. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 24(1), с. 3–8.
  • Яців, І. та Яців, С., 2019. Збутова діяльність фермерських господарств. Аграрна економіка, 12(3–4), с. 77–84.

Стаття надійшла 12.04.2020.