Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 1-2:101-107

Інтелектуальний капітал як драйвер розвитку агротуризму в умовах біоекономіки

О. Яворська, к. б. н., доцент
ORCID ІD: 0000-0002-4499-6853
Київський національний лінгвістичний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.101

АНОТАЦІЯ

Біоекономіку розглядають як основу розбудови нової концепції економічних цінностей суспільства, що викликає інтерес до агротуризму як перспективного напряму організації підприємницької діяльності у сільській місцевості. Індустрія екоагротуризму є однією з галузей, що відіграє важливу роль в екологічному, соціальному та культурному розвитку суспільства. Доцільність розвитку агротуризму саме в Україні обґрунтовується тим, що він може стати каталізатором структурної перебудови економіки, забезпечити демографічну стабільність і вирішити нагальні екологічні та соціально-економічні проблеми українського села. Доведено, що основні детермінанти розвитку новітніх форм туризму в сільській місцевості та диверсифікації виробничо-економічної діяльності на селі зумовлені рівнем інтелектуального капіталу агропідприємств. Актуалізується питання класифікації агро-туристичного бізнесу в країні в новітніх умовах з урахуванням зарубіжного досвіду. Розкрито та уточнено роль інтелектуального капіталу та його складових в організації підприємницької діяльності у сфері агротуризму в Україні. У побудові моделі капіталізації туристичного потенціалу сільських регіонів України та примноження доходів фермерських господарств в умовах біоекономіки значної ваги набуває агротуризм – драйвер розбудови економіки сільських територій у майбутньому. Модернізація туристичних пропозицій, інноваційність створення туристичних продуктів, які спроможні підкреслити «бренд» сільської місцини, за умов впровадження екологічних агрономічних методів, забезпечення співпраці між особами, які беруть участь у здійсненні означеної діяльності й застосуванні державно-приватного партнерства можуть втілитися в життя за умов примноження людського, реляційного та організаційного капіталів. Результати дослідження становлять інтерес для вчених, економістів та експертів з управління інтелектуальним капіталом підприємств, корпорацій та фірм.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

агротуризм, інтелектуальний капітал, сталий розвиток, біоекономіка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Безугла, Л. С., 2018. Розвиток екотуризму на засадах функціонування підприємництва. Економіка та управління підприємствами,19, с. 282–286.
 • Собко, О. М., 2014. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація – функціонування–розвиток. Тернопіль: Крок.
 • Ana, M.-I., 2017. Ecotourism, agro-tourism and rural tourism in the European Union. Cactus. Tourism Journal, 15, 2, pp. 6–14.
 • Baum, R. and Kozera-Kowalska, M., 2019. Value of agricultural externalities on the example of an agritourism. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, [online] XXI, pp. 11–20. Available at: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2165> [Accessed 10 April 2020].
 • Chase, L. C., Stewart, M., Schilling, B., Smith, B. and Walk, M., 2018. Agritourism: Toward a conceptual framework for industry analysis. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 8/1, pp. 13–19.
 • Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C. and Marin, D., 2019. Agritourism-A Sustainable Development Factor for Improving the ‘Health’ of Rural Settlements. Case Study Apuseni Mountains Area. Sustainability [online]. Available at: <https://doi.org/doi:10.3390/su11051467> [Accessed 18 April 2020].
 • Costanza, R., 2020. Ecological economics in 2049: Getting beyond the argument culture to the world we all want. Ecological Economics, [online] 168. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106484> [Accessed 12 April 2020].
 • Fennell, D., 2020. Economic impacts and marketing of ecotourism. [online]. Available at: <https://doi.org/10.4324/9780429346293-9> [Accessed 10 April 2020].
 • Kozera-Kowalska, M. and Uglis, J. 2016. The Importance of Human and Intellectual Capital: Education and Human Resources Training in Agritourism in Wielkopolska Region. Double-Blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Kralowe, Czechy, 2–3 February 2016.
 • Smoleńska, O., 2016. Analiza porównawcza podmiotów i produktów markowych turystyki wiejskiej w Polsce. Monografia towarzyszy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Turystyka wiejska. Nauka – Edukacja – Praktyka. Poznań, Polska, 9–10 czerwca 2016. Poznań: Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o.
 • The European Network for Rural Development (ENRD), 2020. Rural Development Programmes 2014–2020: Key facts & figures Focus Area 1C: Fostering lifelong learning & vocational training in the agricultural & forestry sectors. [online] Available at: <https://enrd.ec. europa.eu/ sites/enrd/files/focus-area-summary_ 1c.pdf> [Accessed 13 April 2020].
 • The European Network for Rural Development (ENRD), 2020. Rural Development Programmes 2014–2020: Key facts & figures Focus Area 1B: Strengthening the links between agriculture, food production & forestry, & research & innovation. [online] Available at: <https://enrd.ec.europa. eu/about/brief_en> [Accessed 16 April 2020].

Стаття надійшла 25.04.2020.