Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 27-32

Впровадження концепції кругової економіки в Україні

Ю. Дубневич, к. е. н., доцент
Р. Попівняк, к. е. н., доцент
Н. Дубневич, викладач
Львівський національний аграрний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.027

АНОТАЦІЯ

Глобальні виклики сигналізують про гостру необхідність заміни застарілої традиційної економічної моделі на нову – стійку ресурсоефективну модель кругової економіки. Ця стаття присвячена необхід¬ності переходу України на модель кругової економіки для довгострокового сталого розвитку держави.

Економіка замкненого циклу дає прикладні відповіді на питання, як саме можна сповільнити використання природних ресурсів, при цьому не завдати пертурбаційного удару існуванню суспільства. Вторинна переробка ресурсів не є єдиним із принципів, якими керується кругова економіка. Змістовне правило – це збереження цінності продукту та сировини, з якої він був вироблений, та забезпечення їхньої якнайбільшої присутності всередині виробничого циклу. За приклад можна взяти фірми, які вилучають у браковані продукти й спрямовують їх на переробку і повторно видають на ринок за нижчою вартістю. Така модель прийнятніша, ніж модель жвавого відправлення дефектних продуктів на переробку, після якої потрібно продукувати нову вартість товару практично з нуля. Важливо також не упускати з уваги, що вторинна переробка продукції потребує значних розходів ресурсів, а за значенням – це і є процесом виробництва.

У теперішній час екологічні проблеми привели до поступового переходу від звичайної лінійної економічної моделі до екологічно чистішої кругової економіки. Зростання обсягів відходів та забруднення може призвести до посилення екологічної небезпеки та зміни у достатку та благах людей. Є нагальна потреба у переході до кругової економіки. Кругова економіка це – індустріальна система, яка за своїм змістом повинна бути відновною. Думка полягає в тому, щоб замість викидання ресурсів населення використовувало їх повторно. Розглянуто основні риси та аспекти кругового економічного зразка, а також сферу реалізації кругового виробництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

відходи, довкілля, кругова економіка, економічна модель, зелена економіка, екологія, переробка продукції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Батова, Н., Сачек, П. и Точицкая И. 2018. На пути к зеленому росту: окно возможностей циркулярной экономики. BEROC Green Economy Policy Paper Series, [online]. Доступно: http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_ GE_1.pdf [Дата обращения 8 ноября 2019].
  • Зварич, І. Я. 2016. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства. [online]. Доступно: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22489/1/ Зварич%20І.pdf [Дата звернення 2 вересня 2019].
  • Колодійчук, І. А. 2018. Формування ефективної системи управління відходами в Україні. [online]. Доступно: http://ird.gov.ua/sep/sep20184 (132)/sep20184(132)_085_KolodiychukI.pdf [Дата звернення 2 жовтня 2019].
  • Федорчук, Я. та Серветник, Д. 2019. Циркулярна економіка. Організаційно-правові аспекти КНЕУ. [online]. Доступно: https://www.businesslaw.org.ua/ circle-economic-t/ [Дата звернення 19 грудня 2019].
  • Хоменко, О. В. 2018. Циркулярна економіка – основа сталого розвитку КНР. [online]. Доступно: https://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr [Дата звернення 2 грудня 2019].
  • Цілі розвитку тисячоліття України, 2013. [online]. Доступно: https://golocal-ukraine.com/uk/projects/?state=3 [Дата звернення 19 грудня 2019].
  • Ellen MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition, 2015. [online]. Available at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthurFoundation-9-Dec-2015.pdf [Accessed 9 November 2019].
  • MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. 2015. [online]. Available at: https://www.Ellenmacarthur foundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf. [Accessed 15 Desember 2019].
  • What is the circular economy?, 2017. [online]. Available at: https://www.ellen macarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circulareconomy [Accessed 3 November 2019].
  • Wilts, H., 2017. The digital circular economy: can the digital transformation pave the way for resource-efficient materials cycles? [online]. Available at: https://wupperinst.org/fa/redaktion/ downloads/publications/In_Brief_2017- 4_en.pdf [Accessed 9 November 2019].