Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 52-61

Міжнародний досвід та перспективи розвитку страусівництва для України

Я. Янишин, к. е. н., доцент
Г. Марків, к. е. н., доцент
Р. Содома, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
Т. Шматковська, к. е. н., доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.052

АНОТАЦІЯ

Запропоновано теоретичне розуміння страусівництва та розглянуто особливості функціонування страусиних ферм в України на сучасному етапі. Детально зображено структуру витрат на товаропросування продукції. Вивчено міжнародний досвід діяльності страусиних ферм у різних країнах. Досліджено питання біологічних особливостей страусів, їхньої виробничої цінності та перспектив вирощування у сільськогосподарському виробництві як на великих птахопідприємствах, так і в приватних фермерських господарствах. Здійснено порівняльну характеристику поживної цінності м’яса різних видів тварин. Окреслено сильні й слабкі сторони конкурентів. Надано пропозиції щодо можливостей конкурувати в зазначеній галузі. Встановлено, що в сучасних умовах для птахівництва в напрямі розширення асортименту та підвищення біологічної цінності продукції в умовах України актуальним є розвиток страусівництва. За мінімальних затрат можна одержати практично безвідходне виробництво продукції з високим рівнем рентабельності. Спектр використання одержаної продукції забезпечує повну реалізацію. Розкрито перспективи розведення страусів в Україні. Проаналізовано доходи та витрати. Окреслено заходи підвищення рівня рентабельності для фермерських господарств в Україні, які займаються розведенням страусів. Наведено результати бізнес-планування нетрадиційної галузі птахівництва, зокрема страусівництва, зазначено чинники, що на неї впливають, і перспективи розвитку в Україні. Значну увагу приділено діяльності страусиних ферм у світі, та можливості використання такого досвіду в Україні. Важливою є можливість прогнозувати діяльність, що забезпечить високий рівень рентабельності, адже передбачає стислі терміни нагромадження чистого прибутку і збереження великого запасу фінансової стійкості.

Розвиток страусівництва в Україні є перспективним, конкурентоспроможним і сучасним у сільському господарстві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

страусівництво, продуктивність, ефективність, рентабельність, перспектива

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Береговий, В. К., 2012. Страусівництво як перспективна галузь тваринництва. Агросвіт, 11, с. 29–32.
 • Васильєва, О. О., 2009. Страусівництво – нова перспективна галузь сільського господарства України. Вісник Полтавської аграрної академії, 1, с. 78–84.
 • Вигідність страусиних ферм. [online]. Доступно: https://mizez.com/news/vigdnst-strausinikh-ferm [Дата звернення 15 жовтня 2020].
 • Кирилів, Я. І., 2006. Чи бути страусівництву провідною галуззю в Україні? Мясной бизнес, 8 (48), c. 86–87.
 • Крокодили, страуси та буйволи: топ незвичайних українських ферм, які варто відвідати кожному. [online]. Доступно: https://news.agro-center.com.ua/eco-farming/krokodili-strausi-ta-bujvoli-top-nezvichajnih-ukrainskih-ferm-jaki-varto-vidvidati-kozhnomu.html [Дата звернення 20 жовтня 2020].
 • Паскевич, Г. А. та Кирилів, Я. І., 2006. Чи вигідно розводити страусів. Сільський господар, 9–10, с. 12–13.
 • Сахацький, М. І., 2007. Наукове забезпечення страусівництва в Україні. Сучасне птахівництво, 7, с. 31–37.
 • Снітинський, В. В., Кружель, Б. Б. та Вовк, С. O., 2006. Біологія страуса і технології виробництва страусиної продукції. Львів.
 • Страусівництво – нова перспективна галузь сільськогосподарського виробництва України. [online]. Доступно: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2009/01/10_r2_ tvarinnictvo_1_2009 [Дата звернення 18 жовтня 2020].
 • Ціни на продукцію страусівництва. [online]. Доступно: http://modelagro.com/ua/straus/ price/ [Дата звернення 15 жовтня 2020].
 • Янишин, Я. С., 2020. Логістичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК, 27, с. 48–52.
 • Biletskyі, Е., Zaparenko, A., Savytska, А. and Grygorenko, А., 2019. Обґрунтування застосування м’яса страуса в технології м’ясних січених виробів. Food Science and Technology, [online] 13 (4). Available at: https://doi.org/10.15673/fst.v13i4.1558 [Accessed 10 October 2020].
 • Yanyshyn Ya., Sodoma R., Markiv G., Lipych L., Shmatkovska T., and Shidnytzka G., 2020. Economic efficiency of the nuts complex business in the agriculture of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“, 20, 2/2020,
 • pp. 531–536.