Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 62-67

Вплив пандемії Сovid-19 на стан туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні

Л. Погребняк, к. е. н., доцент
Р. Дудяк, к. е. н., доцент
С. Бугіль, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.062

АНОТАЦІЯ

У 2020 році одним з основних чинників впливу на економічні процеси виявилося розповсюдження пан¬демії Covid-19. Одними із найбільш постраждалих внаслідок карантинних обмежень стали турис¬тичні, курортно-рекреаційні та оздоровчі об’єкти (турбази, санаторії, пансіонати, оздоровчі комплекси), які практично повністю припинили свою діяльність. В умовах світової пандемії виникає необхідність виявлення напрямів, що можуть бути сприятливими для розвитку туристичного та рек¬реа¬ційного бізнесу в Україні. Розкрито вплив пандемії Covid-19 на стан туристичного та рекре¬аційного бізнесу в Україні. Досліджено існуючі проблеми розвитку туристичного та рекреаційного бізнесу, зумовлені негативним впливом карантинних обмежень. Акцентовано увагу на наслідках пандемії Covid-19 для туристичної галузі, її адаптації до нових реалій. Описано сутність результатів пандемії, що несуть для туризму не лише очевидні негативні результати, а й несподівані нові можливості. Окреслено чинники, які стримують розвиток туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні. Увагу сконцентровано на дослідженні та розробці напрямів подолання кризових явищ для підприємств туристичного та рекреаційного бізнесу та досягнення ними сталого функціонування. Одним із перспективних напрямів виходу вітчизняного туризму з кризової ситуації є розвиток рекреаційного туризму, який стає потужним джерелом попиту, а отже, й привабливим для інвестицій, що принесе необхідний рівень прибутків. Цей напрям має величезний потенціал i широкі можливості для інвесторів. За умови правильного розвитку лікувальний туризм може стати самостійною галуззю туристичного ринку, спроможною приносити високі прибутки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туристична галузь, карантинні обмеження, пандемія, Covid-19, розвиток, турис¬тична сфера, проблеми, перспективи, туристичний бізнес, рекреаційний бізнес, туристично-рекре¬аційний комплекс, лікувальний туризм, інвестиції

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Гоблик-Маркович, Н. М. та Ільтьо, Т. І., 2018. Аналіз динаміки та актуальних проблем розвитку сфери туризму. Освіта і наука, 24 (1), с. 16–22.
 • Горбань, Ю. 2019. До речі, в туризмі Україна не пасе задніх. [online]. Доступно: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2664756-do-reci-v-turizmi-ukraina-ne-pase-zadnih.html [Дата звернення 11 листопада 2020].
 • Жаліло, Я. А., Ковалівська, C. В., Филипенко, А. О., Химинець, В. В. та Головка, А. А. Щодо розвитку туризму в Україні в умовах підвищених епідемічних ризиків: аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень, 2019. [online]. Доступно: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf [Дата звернення 11 листопада 2020].
 • Заворуєва, О. С. 2019. Удосконалення стратегії управління розвитком туристичної галузі України. Доктор наук. Класичний приватний університет.
 • Оболенцева, Л. В. та Галицька, А. М. 2020. Оцінювання впливу туризму як економічного явища. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків.
 • Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 2020. [online]. Доступно: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov [Дата звернення 24 листопада 2020].
 • Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні, 2020. [online]. Доступно: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf [Дата звернення 16 листопада 2020].
 • Погребняк, Л. В. та Гавришків, Н. Б., 2020. Розвиток сільського туризму в Україні в період пандемії COVID-19. Sciences of Europe, 2, 56, с. 11–15.
 • Світова статистика в реальному часі, 2020. [online]. Доступно: https://www.worldometers. info/coronavirus/ [Дата звернення: 24 листопада 2020].
 • Сущенко, Р. 2020. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. [online]. Доступно: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html [Дата звернення 11 листопада 2020].
 • Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020–2024 рр. очима експертів та молоді), 2020. Київ.
 • Шацька, З. Я. та Акульшин, М. І., 2018. Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери туризму в Україні. Економіка і суспільство, 19, с. 699–705.