Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4: 68-76

Функціонування підприємств в умовах загострення невизначеності через пандемію

К. Руліцька, к. е. н., доцент
С. Яців, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.068

АНОТАЦІЯ

Розглянуто та проаналізовано ситуацію, в якій здійснюють господарську діяльність підприємств в умовах запровадження карантинних обмежень та пандемії COVID-19 в Україні загалом. Підкреслено неможливість оцінити повний обсяг збитків, понесених підприємствами в умовах пандемії. Встановлено, що невизначеність в умовах пандемії набуває некерованого характеру, зважаючи на те, що до неї неможливо застосувати кількісні показники. Підкреслено, що масові протести підприємців не вплинули на рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень. Звернуто увагу, що важливість отримання точної та повної інформації має прямий вплив на результати досліджень. Підкреслено, що економічні умови діяльності підприємств характеризують їхню економічну невизначеність. Зазначено, що обставини змінюються під впливом часу, а тому потребують постійного спостере¬ження та аналізу. Окреслено основні особливості функціонування підприємств в умовах економічної невизначеності. Розглянуто економічну невизначеність та проаналізовано її вплив на інші види невизначеності. Підкреслено, що підприємство підвладне впливу чинників зовнішнього середовища, однак в умовах невизначеності всі його зусилля повинні бути спрямовані на пошук моделі ефективного розвитку, яка підходить саме йому. Звернуто увагу, що наслідком невизначеності є ризики та криза. Розглянуто залежність невизначеності та ризику за наявності спільних варіантів розвитку подій. Виділено основні чинники впливу на загальну стійкість підприємства на ринку. Проаналізовано сукуп¬ність рівнів нестабільного зовнішнього середовища. Наведено найефективніші методи досліджень, які застосовуються в умовах невизначеності. Зазначено їхні переваги та недоліки. Проаналізовано доцільність застосування цих методів у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах. Передбачено ріст використання диверсифікації підприємствами. Підкреслено прогрес застосування новітніх методів дослідження в середньостатистичних підприємствах. Запропоновано залучити органи місцевої влади (зокрема новостворені ОТГ) до процесу врегулювання суперечностей між підприємцями та Урядом. Підкреслено вагомість проєкту «ФОРСАЙТ COVID-19 та його впливу на дії уряду в умовах пандемії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

підприємства, невизначеність, форсайт-дослідження, ризик, стратегія

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Агро Перспектива. COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес, 2020. [online]. Доступно: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html [Дата звернення 15 листопада 2020].
 • Гапеєнко, О. О., 2006. Особливості функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності. Культура народов Причерноморья, 80, с. 23–26.
 • Клименко, С. М. та Дуброва, О. С. 2005. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. Київ: КНЕУ.
 • Коронавірус VS бізнес: половина підприємців протримається на карантині не більше місяця, 2020. [online]. Доступно: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/2/658857 [Дата звернення 11 листопада 2020].
 • Руліцька, К., 2019. Форсайт-дослідження: прогноз чи передбачення? Аграрна економіка, 12, (1-2), с. 3–7.
 • Сосновська, О. О. та Деденко, Л. В., 2018. Напрями стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Збірник наук. праць Державної фіскальної служби України, 2, с. 350–364.
 • Стратегія в умовах невизначеності, 2020. [online]. Доступно: https://eba.com.ua/strategiya-v-umovah-nevyznachenosti/ [Дата звернення 19 листопада 2020].
 • Форсайт COVID-19. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. [online]. Доступно: http://wdc.org.ua/uk/covid19-project [Дата звернення 15 листопада 2020].
 • Фостолович, В. А. та Кудлаєнко, В. О., 2013. Вплив невизначеності на стійкість економічних суб’єктів. Інноваційна економіка, 7, с. 317–320.
 • Яців, І. Б. та Яців, С. Ф., 2018. Особливості формування конкурентних переваг сільсько-господарських підприємств. Економічний аналіз, 28 (1), с. 278–285.
 • Pfeffer, J. 1956. Insurance and Economic Theory. Irvin Inc., Homewood, Illinois.