Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:11-17

Особливості обігу протимікробних препаратів на інтернет-ринку продукції для ветеринарної медицини

В. Колодійчук, д. е. н.
Г. Гарвас, аспірант
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
В. Музика, д. в. н.
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.011

АНОТАЦІЯ

Розглянуто загальномасштабну світову проблему антибіотикорезистентності, яку визнано серйозною загрозою для здоров’я людства, оскільки стійкість до антибіотиків та поява мультирезистентних бактеріальних штамів призводять до зниження ефективності ліків. Причинами цього явища є фактори навколишнього середовища, які сприяють генетичній мутації бактеріальної клітини та пригнічують активний інгредієнт антибіотиків, а також нераціональне їх застосування у ветеринарії, в закладах охорони здоров’я, самолікуванні тощо.

Підкреслено, що однією з проблем антибіотикорезистентності у ветеринарній фармації є потрапляння на ринок незареєстрованих чи фальсифікованих препаратів, у тому числі антибіотиків, що робить їх легкодоступними для використання. Проблема тіньового ринку продукції в мережі Інтернет характерна для багатьох товарів, однак найбільші ризики для населення України становлять продаж лікарських препаратів та продукції ветеринарного призначення. На протидію безконтрольному поширенню продукції через Інтернет-торгівлю покликана діяльність Української асоціації виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів та кормових добавок (далі – «Ветпромспілка»), куди входять найпотужніші виробники продукції ветеринарної медицини. Зазначено, що «Ветпромспілка» активно інформує виробників, дистриб’юторів, фахівців Держпродспоживслужби України про реальну загрозу, яку становить тіньовий ринок незареєстрованої, фальсифікованої продукції ветеринарної медицини для всіх його учасників, зокрема й споживачів.

Визначено, яких регламентів та директив дотримується ЄС у галузі ветеринарної фармації, щоб запобігти поширенню антибіотикорезистентності. Звернуто увагу на основні зміни, що відбуваються у вітчизняному ветеринарному законодавстві, та перспективи його адаптації й гармонізації згідно з правилами й вимогами Європейського Союзу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ветеринарна медицина, ветеринарне законодавство, протимікробні препарати, інтернет-ринок, обіг, AMR

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Величко, В. О., Голуб, І. А., Гарвас, Г. Д., 2018. Незареєстрована та фальсифікована продукція ветеринарної медицини в Україні. НТБ ДНДКІ ветпрепаратів і Інституту біології тварин, 19 (1), с. 334–337.
  • Ветпромспілка. Склад асоціації 2020. [online] Доступно: http://vetpromspilka.com.ua/sklad-asociacii/ [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Увага! Небезпечна продукція. Продукція, незареєстрована в Україні, 2021. [online] Доступно: http://www.scivp.lviv.ua/ [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Єремеєва, Н. С., Зозульов, О. В., 2017. Організація електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів. Актуальні проблеми економіки та управління, [online]. 11. Доступно: http://orcid.org/0000-0001-7087-2080 [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Про ветеринарну медицину: Закон України № 1206-ІХ від 04.02.2021 [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20#Text [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Про ветеринарну медицину: Закон України № 2498-12 від 21.03.2021 Законодавство України [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V від 01.01.2021. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16 [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Про резистентність до антибіотиків: світові ризики, Міністерство Охорони Здоров’я України, 2019. [online] Доступно: https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki [Дата звернення 20 квітня 2021].
  • Салманов, А. Г., Музика, В. П., 2017. Боротьба з резистентністю до антибіотиків на принципах концепції «Єдине здоров’я». International Journal of Antibiotics and Probiotics, 1 (2), р. 8–29.
  • Салманов, А. Г., Коцюмбас, І. Я., Стибель, В. В., Музика, В. П., Брезвин О. М., 2017. Концепція Єдине здоров’я: передача антибіотикорезистентності від тварин до людей, 2017, International Journal of Antibiotics and Probiotics, 2 (1), р. 64–83.