Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:18-26

Особливості формування пропозиції на ринку кормових добавок в Україні

С. Темненко, аспірант
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.018

АНОТАЦІЯ

Наведено результати аналізу формування пропозиції кормових добавок в Україні. Окреслено основні тенденції на відповідному ринку, зокрема скорочення обсягу виробництва кормів у натуральних показниках і зростання виробництва преміксів. Аналіз зовнішньоекономічних операцій показав суттєве перевищення імпорту над експортом, що свідчить про нестійкі позиції вітчизняних виробників на зовнішніх ринках. Окрім того, порівняння вартості однієї тонни імпорту та експорту у 2019 році підтверджує той факт, що операціям із кормами притаманний сировинний характер експорту.

Аналіз державного реєстру ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок показав, що з 1682 найменувань, кормових добавок зареєстрованих в Україні, лише 16% є вітчизняного виробництва. Формування пропозиції кормових добавок на вітчизняному ринку неабияк залежить від імпорту. Зокрема в Україні взагалі не виготовляють кормових вітамінів та мікроелементів, а вітчизняне виробництво ферментів та амінокислот задовольняє лише незначну частку внутрішнього попиту. З огляду на це на вітчизняному ринку преміксів склалася ситуація, коли для їхнього виготовлення українським виробникам знадобиться близько 90% імпортних складових. При цьому близько 80% преміксів, що перебувають в обігу, є вітчизняного виробництва.

Водночас українські виробники кормових добавок мають низку конкурентних переваг перед імпортерами. Попри приблизно однакову вартість активнодіючих речовин, у них суттєво нижчі витрати на оплату праці, менша вартість транспортування готового продукту та коротші збутові ланцюги. Натомість їм складніше конкурувати з європейськими виробниками за якістю продукції та організацією збуту.

Встановлено, що вітчизняний ринок кормових добавок останніми роками демонструє стримане зростання загального товарообігу, має багато сегментів, що володіють високим потенціалом прибутковості. Однак для нього характерна дуже низька пропозиція активнодіючих речовин вітчизняного виробництва і, як наслідок, превалюючі конкурентні переваги іноземних виробників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

кормові добавки, ринок кормових добавок, виробництво, імпорт, корми, премікси

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Вдовенко, Н. М. та Паламар, І. О., 2015. Формування вітчизняного ринку комбікормів в умовах глобалізації та євроiнтеграції. Глобальне управління та економіка, 1, с. 162–168.
 • Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства. Державна служба статистики України, 2020. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/ [Дата звернення 20 січня 2021].
 • Воронецька, І. С., Кравчук, О. О. та Корнійчук, Г. В., 2016. Науково-практичні засади функціонування ринку кормів. Агросвіт, 20, с. 3–11.
 • Інформаційний центр, 2020. Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України, 2020. [online] Доступно: http://info. Ptahokorm-union.com/category/analitic/ [Дата звернення 27 січня 2021].
 • Кулаковська, Т. А. та Колесник, Е. В., 2015. Огляд ринку комбікормової промисловості України. Економіка харчової промисловості, 2, с. 25–30.
 • Марченков, Ф. С., 2018. Кормовые добавки в Украине: цены и тенденции. Сучасне птахівництво, 1–2, с. 13–14.
 • Нікішина, О. В., 2014. Стратегічні напрями сталого розвитку українського ринку комбікормової продукції. Економічні інновації, 58, с. 218–229.
 • Про безпечність та гігієну кормів: Закон України від 21.12.2017, № 2264-VIII. Верховна Рада України. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19 [Дата звернення 5 лютого 2021].
 • Сільське господарство України 2019: статистичний збірник. 2020. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf [Дата звернення 3 лютого 2021].
 • Статистика та реєстри. Державна митна служба України. [online] Доступно: https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri#statistika/ [Дата звернення 3 лютого 2021].
 • Тваринництво України 2019: статистичний збірник. 2020. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf [Дата звернення 3 лютого 2021].
 • Яців, І. Б. та Темненко, С. М., 2020. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт, 16, с. 24–31.
 • Top 10 Companies In Feed Premix Market. [online] Available at: https://meticulousblog.org/top-10-companies-in-feed-premix-market. [Accessed 27 January 2021].