Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:27-35

Аналіз світового досвіду для формування ринку землі в Україні

Ю. Губар, д. т. н.
Ю. Хавар, к. т. н.
О. Гулько, к. е. н.
Х. Івахнюк, магістр
Національний університет «Львівська політехніка»
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.027

АНОТАЦІЯ

Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 31.03.2020 р., є важливим історичним моментом для держави та, зокрема, її громадян, які чекали на цей законодавчий акт ще з часів здобуття незалежності. Документ дасть змогу реалізувати свої конституційні права щодо вільного розпоряджання власністю фізичним та юридичним особам, а також забезпечить створення належних прозорих умов набуття у власність сільськогосподарських земель громадянами України. Створення законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель – надзвичайно важливе підґрунтя для розширення інвестиційних можливостей в АПК.

Зважаючи на визначені на загальнодержавному рівні євроінтеграційні процеси та перспективи розвитку в цьому напрямі і сферу аграрної економіки, слід досліджувати світовий досвід формування і функціонування земельного ринку як конкурентоспроможного та інвестиційно привабливого зі збереженням поступово набутих позитивних досягнень. Різні моделі державного управління у країнах із розвиненою економікою стосовно регулювання ринкового обігу сільськогосподарських земель мають багато спільних рис і спрямовані на захист та гарантування прав національного товаровиробника завдяки високому рівню бюджетної підтримки, що сприяє його конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому, світовому, ринку. Переймаючи позитивний досвід зарубіжних країн, для інтеграції у світове співтовариство Україні вкрай важливо сформувати власну прозору модель ринкового обігу сільськогосподарських земель з урахуванням національних особливостей, інтересів землевласників та землекористувачів для збільшення свого потенційно можливого впливу на продовольчий світовий ринок. Також це дало би змогу виправити спотворену тіньовим ринком та корупцією ситуацію довкола одного з найцінніших і найбільших ресурсів – земельних.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

земельна ділянка, землі сільськогосподарського призначення, ринок земель, мораторій, право власності, обіг земель

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Беззуб, І., 2019. Ринок землі: українські реалії та європейський досвід. Громадська думка про право творення, 7 (172), с. 3–11.
 • Даниленко, А. С., Сокольська, Т. В. та Шуст, О. А., 2017. Формування ринку землі в Україні – реалії і перспективи розвитку. Схід, 6, с. 10–16.
 • Земельний довідник України 2020. [online] Доступно: https: // agropolit.com / spetsproekty/705-zemelniy-dovidnik-ukrayini-baza-danih-pro-zemelniy-fond-krayini [Дата звернення 20 лютого 2021].
 • Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., 2002. Відомості Верховної Ради України, 3–4, с. 27.
 • Зінчук, Т. О. та Данкевич, В. Є., 2016. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель. Економіка АПК, 12, с. 84.
 • Зінчук, Т. О., Данкевич, В. Є., Куцмус, Н. М. та Ковальчук, О. Д., 2017. Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 7, с. 49–62.
 • Карпенко, А. М., 2018. Концептуальні засади організації ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні. [online] Доступно: http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2062/1/Kontseptualni_zasady.pdf [Дата звернення 11 лютого 2021].
 • Касич, А. О., Підкуйко, О. О., Терещенко, А. В. та Тимошенко В. О, 2020. Сучасні проблеми державного регулювання ринку землі в Україні. [online] Доступно: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1565 [Дата звернення 12 січня 2021].
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31.03.2020 р. № 552-ІХ, 2020. Відомості Верховної Ради України, 20, с. 142.
 • Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: Постанова КМУ від 16 листопада 2016 р. № 831. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text [Дата звернення 12 січня 2021].
 • Проніна, О. В., 2017. Іноземний досвід державного управління ринком землі. [online] Доступно: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/17.pdf. [Дата звернення 12 січня 2021].
 • Створення вільного ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні: Аналітичний звіт, 2015. [online] Доступно: https://www.slideshare.net/Easy_Business/ss-84109781 [Дата звернення 3 лютого 2021].
 • Супрун, О., 2019. Світовий досвід запровадження ринку землі та його адаптація до українських реалій. Голос України, 4.
 • Ciaian, P., Kancs, D. A., Swinnen, J. F., Van Herck, K. & Vranken, L. 2012. Institutional factors affecting agricultural land markets. Brussels: Centre for European Policy Studies.
 • Functioning of land markets states under the influence of measures applied under the CAP. [online] Available at: https: //ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/ functioning-land-markets-states-under-influence-measures-applied-under-cap_en [Accessed 12 January 2021].
 • Kocur-Bera, K., 2016. Determinants of agricultural land price in Poland – a case study covering a part of the Euroregion Baltic. Cahiers Agricultures, 25(2).
 • Marks-Bielska, R. 2013. Factors shaping the agricultural land market in Poland. Land Use Policy, 30(1), р. 791–799.
 • Real estate market report, 2020. Baltic states capitals. Vilnius, Riga, Tallinn. [online] Available at: https://www.ober-haus.lt/wp-content/ uploads /Ober-Haus-Market-Report-Baltic-States-2020.pdf#page=36 [Accessed 15 December 2020].
 • Swinnen, J., Ciaian, P., Kancs, D. A., Van Herck, K., & Vranken, L., 2013. Possible effects on EU land markets of new CAP direct payments. Brussels, 95 p.