Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:67-74

Розвиток та ефективність зерновиробництва: регіональний аспект

Г. Сиротюк, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.067

АНОТАЦІЯ

Розглянуто розвиток зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області, зумовлений належними соціально-економічними та сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами. Підкреслено, що виробництво зерна має важливе економічне, соціальне та політичне значення для розвитку регіону, національної економіки та забезпечення продовольчої безпеки держави. Вказано на частку Львівської області у зерновиробництві України. Виявлено основні чинники, які впливають на розвиток зернового господарства регіону. Визначено роль зернових культур в економіці сільськогосподарських підприємств Львівської області та обґрунтовано, що підвищення ефективності виробництва зерна можна досягти на основі збільшення його концентрації. Проаналізовано сучасну динаміку посівних площ, урожайності зернових культур і виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами Львівщини. Виокремлено технологічні чинники, які впливають на підвищення врожайності зернових культур. Встановлено, що підприємства за досліджуваний період значно наростили виробництво таких видів зернових культур як озимий ячмінь, кукурудза на зерно та озима пшениця, що пов’язано з експортною орієнтацією цих видів культур. Підкреслено, що лідерство у виробництві зернових культур мають такі адміністративні райони: Золочівський, Сокальський та Бродівський. Порівняно рівень рентабельності зернових культур підприємств Львівської області та України, в результаті чого виявлено спад цього показника в динаміці. Вказано на недостатню ефективність державного регулювання галузі зерновиробництва. Запропоновано напрями підвищення економічної ефективності зерновиробництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

зерновиробництво, сільськогосподарські підприємства, ефективність, урожайність, рівень рентабельності, державне регулювання

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Гринкевич, С. С., Зрайло, І. І. та Брух, О. О., 2020. Аналіз структурного змісту зернопродуктового підкомплексу АПК. Аграрна економіка, 13 (1–2), с. 63–72.
 • Гринчук, Т. П., 2017. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Кандидат наук. Вінницький національний аграрний університет, 229 c.
 • Данкевич, Є. М., 2014. Формування галузевих пропорцій у виробничій структурі сільськогосподарських підприємств. Збалансоване природокористування, 1, с. 49–53.
 • Забуранна, Л. В., 2014. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК, 3, с. 55–60.
 • Ільчук, М. М., Коновал, І. А., Барановська, О. Д. та Євтушенко, В. Д., 2019. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК, 4, с. 29–38.
 • Козак, О. А. та Грищенко, О. Ю., 2016. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК, 1, с. 38–47.
 • Крилов, Я. О., 2018. Основні напрями розвитку ринку зерна та механізму його регулювання в Україні. Український журнал прикладної економіки, 3 (3), с. 43–53.
 • Месель-Веселяк, В. Я., 2018. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК, 5, с. 5–14.
 • Сиротюк, Г. В., 2018. Концептуальні засади сталого розвитку аграрних підприємств. Аграрна економіка, 11 (3–4), с. 87–95.
 • Шпичак, О. М., 2014. Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК, 7, с. 83–91.
 • Які перспективи зернового ринку України до 2030 року. [online] Доступно: http://uga.ua/meanings/yaki-perspektivi-zernovogo-rinku-ukrayini-2030-roku [Дата звернення 15 березня 2021].