Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:82-90

Залежність розвитку молочного скотарства від споживчого попиту на молочні продукти

І. Яців, д. е. н., доцент
С. Яців, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.082

АНОТАЦІЯ

Викладено результати дослідження особливостей формування споживчого попиту на молочні продукти в Україні. Показано зв’язок цього попиту з розвитком молочного скотарства. Низький рівень доходів населення обмежує його купівельну спроможність і негативно впливає на місткість внутрішнього ринку молочних продуктів. Це у свою чергу знижує інвестиційну привабливість молочного скотарства. Упродовж тривалого періоду в Україні зменшується поголів’я корів і обсягів виробництва молока.

Низький відносно рекомендованих норм рівень споживання молочної продукції в Україні дає підстави розраховувати на зростання попиту на цю продукцію при підвищенні реальних доходів населення. Для аналізу поведінки споживачів молочних продуктів визначали коефіцієнти еластичності попиту на молочні продукти та витрат на їхнє придбання залежно від зміни доходів споживачів. Описано і продемонстровано методику розрахунку цих коефіцієнтів. Для обчислень використані дані здійснюваного Державною службою статистики України обстеження домогосподарств. Оцінено відмінності в доходах, споживанні придбаних продуктів та грошових витратах на їхнє придбання з розрахунку на одну особу в децильних групах домогосподарств.

Встановлено, що коефіцієнти еластичності попиту на молочні продукти і витрат на їх придбання за доходом відносно високі. Коефіцієнти еластичності грошових витрат на придбання молочних продуктів дещо вищі, ніж коефіцієнти еластичності попиту на ці продукти, вираженого в натуральних показниках. Це свідчить про певну готовність споживачів нести додаткові витрати на придбання високоякісної продукції. Перспективним варіантом є задоволення потреб молокопереробних підприємств у якісній сировині продукцією, виробленою на великих молочнотоварних фермах. Наявність груп споживачів із диференційованими запитами створює можливості для знаходження ніш на ринку молока малим підприємствам.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

молочне скотарство, молочні продукти, споживання молочних продуктів, попит, еластичність попиту

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Бащенко, М. І., Гладій, М. В., Мельник, Ю. Ф. та ін., 2017. Стан і перспективи розвитку молочного скотарства України. Розведення і генетика тварин, 54, с. 6–14.
 • Божидарник, Т. В., Іванова, Л. С. та Гура, А. М., 2017. Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК, 2, с. 93–100.
 • Варченко, О. М., Свиноус, І. В. та Липкань, О. В., 2017. Особливості формування попиту на продовольство в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки, 1, с. 50–61.
 • Витрати і ресурси домогосподарств України у 2019 році, 2020. Київ: Державна служба статистики України.
 • Грибинюк, О. М., Лисак, М. А. та Пугачов, В. М., 2017. Еластичність попиту на харчові продукти. Економіка АПК, 6, с. 59–64.
 • Жалдак, Г. П. та Косенко, М. Ю., 2020. Визначення еластичності попиту на товари споживчого кошика. Молодий вчений, 10(1), с. 30–36.
 • Желєзняк, А. та Зарішняк, І. (2016). Розвиток вітчизняного ринку молочної продукції в умовах євроінтеграції. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК, 23 (1), с. 97–101.
 • Ігнатенко, М. М. та Новак, Н. П., 2020. Стратегічні напрями розвитку підприємств молочного скотарства та підвищення якості молока на засадах соціальної відповідальності. Економіка та держава, 7, с. 61–65.
 • Козак, О. А., 2020. Соціально-економічні особливості споживання молочних продуктів в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 1, с. 207–211.
 • Пасхавер, Б. Й., 2016. Платоспроможний продовольчий попит. Економіка АПК, 9, с. 51–61.
 • Россоха, В. В. та Петриченко, О. А., 2018. Розвиток ринку молока та молокопродукції в Україні, Економіка АПК, 8, с. 43–54.
 • Синчак, В. П. та Самарічева, Т. А., 2016. Формування попиту та пропозиції на продукцію молокопереробних підприємств при зміні податкового навантаження з ПДВ. Облік і фінанси, 1, с. 124–131.
 • Сільське господарство України 2019, 2020. Київ: Державна служба статистики України.
 • Степасюк, Л. М. та Тітенко, З. М., 2018. Формування рівня попиту на молоко та м’ясо ВРХ. Агросвіт, 6, с. 46–50.
 • Федулова, І., 2018. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози. Товари і ринки, 1, с. 15–28.
 • Федулова, І. В. та Болотіна, І. М., 2014. Методичні засади розвитку продовольчого ринку з використанням функцій попиту. Інтелект ХХІ, 6, с. 46–58.
 • Kvasha, S., Davidenko, N., Ivanko, A. and Titenko, Z., 2019. Modeling the partial equilibrium in the milk and dairy market in Ukraine. Global Journal of Environmental Science and Management, 5, p. 78–86.
 • Vukadinivic, P., Damianjvic, A. and Krstic-Randic, J., 2017. The analysis of indiference and the price elasticity of demand between different categories of agricultural products. Ekonomika Poljoprivreda, 2017, 64(2), p. 671–685.
 • Zhang, W. and Alston, J.M., 2018. The Demand for Inputs and Technical Change in the U.S. Dairy Manufacturing Industry. Agricultural and Resource Economics Review, 47 (3), p. 533–567.