Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:103-109

Стан і перспективи розвитку туристичної галузі у Львівській області

О. Березівська, к. е. н.
З. Березівський, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.103

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано теоретичні основи та методичні підходи до дослідження стану розвитку туристичної галузі у Львівській області та визначено основні тенденції змін на перспективу. Більшість проблем, пов’язаних із розвитком туристичної галузі, залишаються малодослідженими та потребують подальшого опрацювання. Саме це засвідчує новизну, актуальність і доцільність подальшого наукового дослідження. Описано методику дослідження стану туристичної галузі Львівської області, яка базується на використанні низки загальнонаукових методів. Завдяки цим методам обґрунтовано тенденції змін на перспективу в туристичній галузі Львівської області. Сьогодні в області розвивається широкий діапазон різних видів туризму, тому досить розвинута мережа підприємств, які обслуговують туристичну індустрію. Наявний потужний туристичний потенціал свідчить про те, що розвиток туристичної галузі став одним із пріоритетних економічних напрямів Львівської області.

Аналізуючи туристичний потік Львівщини, слід вказати на тенденцію до зростання загальної кількості туристів, у тому числі в’їзних і виїзних. Хоча кількість внутрішніх туристів та екскурсантів значно зменшилась. У структурі в’їзних туристів (іноземних громадян), що відвідали Львівську область, найбільшу питому вагу посідали туристи з Польщі, що зумовлено близькістю державного кордону. У структурі виїзних туристів із Львівської області це туристи, які прямували до Єгипту, Туреччини, Болгарії, тобто до країн із потужними морськими курортами переважно в період їхніх літніх відпусток. За результатами проведеного дослідження наведено відповідні висновки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

туристична галузь, туристично-рекреаційний потенціал, туристичний потік, в’їзні туристи, виїзні туристи, внутрішні туристи

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Буторіна, В. Б., 2016. Взаємовплив підприємств туристичної інфраструктури і національного туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, 12, с. 211–214.
  • Величко, В. В., 2013. Організація рекреаційних послуг. Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.
  • Дудяк, Р., Березівська, О. та Бугіль, С., 2018. Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 25, с. 149–154.
  • Дутчак, С. В., 2011. Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Чернівці.
  • Кифяк, В Ф., 2010. Стратегія розвитку територіальних рекреаційних систем: теорія, методологія, практика: монографія. Київ.
  • Назарук, М. М. (ред.). 2018. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія. Львів: Видавництво Старого Лева.
  • Статистичний щорічник Львівської області за 2019 рік. Ч. 1. 2020. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
  • Статистичний щорічник Львівської області за 2019 рік. Ч. 2: Міста та райони. 2020. Львів: Головне управління статистики у Львівській області.
  • Ступень, М., Дудяк, Р., Ступень, Р. та Рижок, З., 2018. Проблеми розвитку галузі туризму у Львівській області. Аграрна економіка, 11 (3–4), с. 48–54.
  • Ступень, М., Ступень, Н., Хомич, Н. та Рижок, З., 2019. Аналіз розвитку туристичної галузі на рекреаційних територіях. Аграрна економіка, 12 (3–4), с. 33–39.