Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:110-115

Новітні глобальні виклики для розвитку агропродовольчих кластерів у контексті досягнення цілей сталого розвитку

S. Petrukha, PhD in Economics
Kyiv National University of Construction and Architecture
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.110

АНОТАЦІЯ

Відповідно до прогнозів міжнародних організацій чисельність населення має зрости до 2100 року більш ніж на 3 млрд осіб, що, за зменшення обсягів природних ресурсів та все суттєвішого впливу зміни клімату, вимагає окреслення ключових викликів, зокрема і для агропродовольчих кластерів. Проблема продовольчої безпеки вже сьогодні гостро стоїть перед 8,9% населення, що актуалізує формування сценаріїв розвитку агропродовольчих кластерів для своєчасної реакції на виклики, пов’язані з погіршенням природних умов для виробництва необхідних обсягів якісної їжі, шляхом збільшення продуктивності сільського господарства через адаптивність до кліматичних змін та ефективніше використання ресурсів (земля, вода, трудові, фінансові, інформаційні, матеріальні). Згідно з визначеними аспектами метою дослідження стало окреслення глобальних викликів, які детермінуватимуть тенденції розвитку агропродовольчих кластерів. Обґрунтовано, що сучасні глобальні виклики пов’язані із: орієнтацією на споживання альтернативних білків; критично високими обсягами відходів та втрат продуктів харчування; зменшенням урожайності сільськогосподарських культур через зміну клімату; високим рівнем викидів парникових газів у процесі виробництва сільськогосподарської продукції; зростанням доходів населення; збільшенням обсягів інвестицій; нарощуванням об’ємів виробництва біопалива; впливом новітніх пандемій; застосуванням альтернативних технологій у виробництві сільськогосподарської продукції (використання технології вертикального землеробства, що забезпечує суттєво вищий рівень урожайності; поширення практики застосування дронів для ведення всіх видів сільгоспвиробництва; використання інструментів цифрового маркетингу як технології, що дає змогу налагоджувати контакт безпосередньо між товаровиробником та споживачем застосуванням мобільних додатків та соціальних медіа). Кожен із визначених викликів у подальшому може спричинити виникнення нової загрози або ж появу можливостей для активнішого розвитку агропродовольчих кластерів. Адекватна реакція як на рівні агропродовольчих кластерів, так і на міжнародному, при удосконаленні механізмів задоволення першочергових потреб кожної особи у продуктах харчування, сформує основу для досягнення цілей сталого розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

виклик, агропродовольчий кластер, сільське господарство, відходи, продукти харчування, сталий розвиток

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Alexandratos, N. and Bruinsma, J., 2012. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA Working Paper, 12–03, р. 23–28.
 • Castellano, F., 2020. Feeding the Future: An Overview of the Agrifood Industry. [online] Available at: https://www.toptal.com/finance/market-research-analysts/agrifood-industry (Accessed 03 May 2021).
 • FAO, 2016. Global Perspectives Studies, based on UN. Rome.
 • FAO, 2019. Macro Indicators. [online] Available at: http://faostat.fao.org/static/syb/syb_5000.pdf (Accessed 03 May 2021).
 • FAO, 2017. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome.
 • Financial times, 2021. Investors seek sustenance in alternative proteins. [online] Available at: https://www.ft.com/content/a176c6b6-ce4c-11e9-b018-ca4456540ea6 (Accessed 03 May 2021).
 • Holian, V. A., Petrukha, S. V., Roshkevych, V. F., 2018. State Regulation of Institutional Changes in Forest Sector of Economy of Ukraine: Theoretical-Methodological Context. Ekonomika ta derzhava, 11, р. 8–14.
 • Kuchiki, A., Mizobe, T. & Gokan, T., 2017. A Multi-Industrial Linkages Approach to Cluster Building in East Asia: Targeting the Agriculture, Food, and Tourism Industry. Luxembourg, Springer.
 • Neubauer, I., 2021. Farming trends on the rise in 2021. The Farmer. [online] Available at: https://thefarmermagazine.com.au/farming-trends-on-the-rise-in-2021-making-the-most-of-what-we-grow/ (Accessed 03 May 2021).
 • OECD & FAO, 2015. Agricultural Outlook 2015–2024. Paris, OECD Publishing.
 • Porter, M. E., 2003. The Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. NY, Simon & Schuster.
 • Ray, D. K., West, P. C., Clark, M. Р. and Gerber, J. S., 2019. Climate change has likely already affected global food production. PLoS ONE, 14(5) [online] Available at: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217148 (Accessed 03 May 2021).
 • Ryzhakova, G., Petrukha, S. and Kunytskyi, K., 2019. Institutional foundations and regulatory levers for the development of agricultural construction under conditions of systemic economic transformation. Complex Systems Development Management, 40, р. 147–155.
 • Skogstad, G. & Verdun, A., 2013. The Common Agricultural Policy: Policy Dynamics in a Changing Context. London. Routledge.
 • The World bank, 2020. Agriculture and Food. [online] Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview (Accessed 03 May 2021).
 • UN Department of Economic and Social Affairs, 2019. World Population Prospects 2019: Highlights. United Nations, New York. [online] Available at: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (Accessed 03 May 2021).
 • UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) & FAO, 2016. Forest Products Annual Market Review, 2015–2016. [online] Available at: www.unece.org/ forests/fpamr2016.html (Accessed 03 May 2021).
 • UNICEF, 2020. The faces of malnutrition. [online] Available at: https://www. unicef.org/nutrition/index_faces-of-malnutrition.html (Accessed 03 May 2021).
 • Unneccesary food waste reaches 40%, 2021. Global cold chain news. [online] Available at: https://www.globalcoldchainnews.com/unneccesary-food-waste-reaches-40/ (Accessed 03 May 2021).
 • Wardhana, D., Ihle, R. & Heijman, W., 2017. Agro-clusters and Rural Poverty: A Spatial Perspective for West Java, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 53:2, р. 161–186.
 • World resources institute, 2021. How to Sustainably Feed 10 Billion People by 2050, in 21 Charts. [online] Available at: https://www.wri.org/insights/how-sustainably-feed-10-billion-people-2050-21-charts (Accessed 03 May 2021).