Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 20-29

РИНОК КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА: ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Л. Гнатишин, д. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0003-4425-0514
О. Прокопишин, к. е. н, доцент
ORCID ID: 0000-0002-7027-3499
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.020

АНОТАЦІЯ

Окреслено сучасні проблеми тваринництва та комерційного кормовиробництва, які пов’язані з диспаритетом цін на сільськогосподарську і промислову продукцію, низькою купівельною спроможністю суб’єктів агробізнесу та населення, впливом рівня світових цін на зерно на процеси ціноутворення у кормовиробництві, слабкою інвестиційною активністю сільськогосподарських товаровиробників, повільною адаптацією учасників ринку кормів до умов функціонування у конкурентному середовищі, дисбалансом попиту і пропозиції. Встановлено чинники, які впливають на розвиток товарного кормовиробництва, зокрема: попит, пропозиція, конкуренція, державний вплив, рівень розвитку інфраструктури. Доведено, що збалансованість перелічених чинників забезпечує нормальне функціонування ринку кормів. Виділено учасників ринку кормів, якими є виробники та споживачі. Визначено характерні ознаки споживачів на ринку кормів. Виділено дві підгрупи виробників корму: підприємства, що спеціалізуються на комерційному виробництві кормів, та агрохолдинги – вертикально інтегровані підприємства, що у своїй структурі мають комбікормове виробництво. Обґрунтовано переваги організації агрохолдингами власного кормовиробництва. Досліджено взаємозв’язок між поголів’ям сільськогосподарських тварин та птиці, утримуваних усіма категоріями сільськогосподарських товаровиробників України, та обсягами виробництва кормів. Перелічено бар’єри, які стримують експорт кормів. Охарактеризовано негативний вплив рівня світових цін на зерно на процеси ціноутворення у кормовиробництві. Наголошено, що подорожчання зерна через високий попит на зовнішньому ринку, у тому числі фуражного, яке використовується у виготовленні комбікормів, суттєво впливає на ціни м’яса, яєць та загалом багатьох харчових продуктів. Змодельовано схему функціонування ринку кормів. Зазначено, що ефективне функціонування ринку кормів можливе за умови достатнього платоспроможного попиту споживачів та координації пропозиції за допомогою використання таких інструментів впливу: маркетингу, інституційного забезпечення, державної підтримки, кооперації та кластеризації. Для стримування здороження кормів, ціна на які формується під впливом світових цін на зерно, окремою сферою державного впливу має стати квотування експорту зернових.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

корми, ринок, тваринництво, попит, пропозиція, виробники корму, споживачі корму

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Воронецька, І. С., Скрипчук, Н. А. та Кравчук, О. О., 2018. Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні. Агросвіт, 3, с. 12–18.
 • Гнатишин, Л. Б., 2019. Тенденції галузі свинарства в організаційній структурі аграрного виробництва. Інфраструктура ринку, 33, с. 160–165.
 • Грабчук, І. Ф. та Бугайчук, В. В., 2017. Пріоритетні напрямки розвитку кормової бази. Глобальні та національні проблеми економіки, 16, с. 287–290.
 • Дудар, В. Т., 2008. Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції. Кандидат наук. Тернопільський національний економічний університет.
 • Ібатуллін, М. І., 2017. Кормозабезпечення, як основа ефективного свинарства в Україні. Економіка та держава, 10, с. 13–16.
 • Кропивко, М. М., 2015. Розвиток кормовиробництва в господарствах населення. Економіка АПК, 11, с. 35–44.
 • Нікішина, О., 2015. Вітчизняний ринок кормової продукції. Вісник КНТЕУ, 2, с. 133–148.
 • Прокопишин, О. С., 2019. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств птахівництва. Вісник Сумського Національного аграрного університету: економіка та менеджмент, 1, с. 11–15.
 • Сільське господарство України: статистичний збірник за 2020 рік, 2021. Київ: Державна служба статистики України.
 • Kurkul.com, 2020. Чому дорожчають корми і що з цим робити? [онлайн] Доступно: kurkul.com/spetsproekty/918-chomu-dorojchayut-kormi-i-scho-z-tsim-robiti [Дата звернення 09 жовтня 2021].
 • Latifundist.com, 2021. Неконтрольований ріст цін на зерно – головна проблема ринку комбікормів [онлайн] Доступно: latifundist.com/interview/601-nekontrolovanij-rst-tsn-na-zerno--golovna-problema-rinku-kombkormv-maksim-nedashkvskij [Дата звернення 07 жовтня 2021].
 • Pro-Consulting, 2019. Аналіз ринку комбікормів і преміксів України: що їмо, те й годуємо. [онлайн] Доступно: pro-consulting.ua/ua/pressroom/analiz-rynka-kombikormov-i-premiksov-ukrainy-chto-kushaem-to-i-kormim [Дата звернення 10 жовтня 2021].