Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 30-38

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Г. Сиротюк, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-8740-7959
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.030

АНОТАЦІЯ

Представлено результати аналізу сучасного стану виробництва органічної продукції в Україні та вказано на його економічні, соціальні та екологічні переваги. Встановлено, що Україна має значний потенціал щодо розвитку органічного виробництва. Розглянуто динаміку кількості виробників органічної продукції та площі земель під органічним виробництвом в Україні та виявлено, що частка площі земель, зайнятих під органічним виробництвом, становить 1% від загальної площі сільськогосподарських угідь. Для збільшення кількості виробників органічної продукції стимулюючим чинником є вживання заходів щодо їх захисту мінімізацією недобросовісного маркування. Досліджено, що виробництво органічної продукції в Україні експортоорієнтоване і у структурі експорту найбільша частка припадає на Європу, що дозволило посісти четверте місце серед країн-експортерів органічної продукції до країн Європейського Союзу. Основними експортними продуктами є зернові та олійні культури, яйця, мед, овочі, фрукти. Виявлено, що споживання органічної продукції на внутрішньому ринку незначне, проте має стійку тенденцію до зростання. На внутрішньому ринку найбільше споживається молочна продукція, круп’яні та зернові вироби. Вказано на проблеми розвитку внутрішнього ринку органічної продукції, якими є низький рівень обізнаності про органічні продукти серед споживачів та низька купівельна спроможність. Доведена необхідність посилення державної підтримки органічних виробників, оскільки наявні програми державної підтримки органічного виробництва здебільшого зосереджені на відшкодуванні коштів за сертифікацію, тоді як державна підтримка у вигляді пільгового оподаткування та пільгового кредитування відсутня. Обґрунтовано шляхи подальшого розвитку органічного виробництва в Україні, спрямованого на збільшення місткості внутрішнього органічного ринку і зростання експорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

органічна продукція, органічне сільськогосподарське виробництво, ринок органічної продукції, державна підтримка, сертифікація

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Артиш, В. І., 2018. Досвід Польщі щодо органічного виробництва та перспективи його розвитку в Україні. Науковий вісник НУБІП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 284, с. 182–189.
 • БіОЛан. [online] Доступно: http://www.biolan.org.ua/uk/news/?newsid=111 [Дата звернення 05 листопада 2021].
 • Буга, Н. Ю. та Яненкова, І. Г., 2015. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні. Актуальні проблеми економіки, 2, с. 117–125.
 • Втратити інвестиції або заробити: чому органічних овочів стало менше [online]. Доступно: https://agroportal.ua/ua/publishing/analitika/lishitsya-investitsii-ili-zarabotat-pochemu-organicheskikh-ovoshchei-stalo-menshe [Дата звернення 08 листопада 2021].
 • Грановська, В. Г., 2017. Механізми стимулювання розвитку підприємств органічного сектору: адаптація світового досвіду. Економіка та суспільство, 9, с. 384–390.
 • Міщенко, Д. А., 2018. Державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток [online]. Доступно: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/3.pdf [Дата звернення 05 листопада 2021].
 • Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179. [online] Доступно: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [Дата звернення 30 жовтня 2021].
 • Органічне виробництво в Україні зростає в 5 разів швидше, ніж у ЄС. [online] Доступно: https://agropolit.com/news/12556-organichne-virobnitstvo-v-ukrayini-zrostaye-u-5-raziv-shvidshe-nij-v-yes [Дата звернення 28 жовтня 2021].
 • Органічне виробництво в Україні. [online] Доступно: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a8a8-e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvoVUkraini [Дата звернення 08 листопада 2021].
 • Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України № 2496-VIII, в поточній редакції від 05.08.2021. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 [Дата звернення 08 листопада 2021].
 • Федерація органічного руху України. [online] Доступно: http://organic.com.ua. [Дата звернення 08 листопада 2021].
 • Формування ринку органічної продукції в Україні: теоретичні та практичні аспекти, 2019: монографія / авт.: Т. А. Кунділовська, Н. М. Зеленянська, В. Г. Захарчук [та ін.]; за заг. ред. Т.А. Кунділовської. Одеса: Астропринт.
 • Шкуратов, О. І., Чудовська, В. А. та Вдовиченко, А. В., 2015. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: монографія. Київ: ТОВ «Діа».
 • Шувар, Б., 2016. Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі. Аграрна економіка, 9 (3–4), с. 61–67.
 • IFOAM Basic Standarts. [online] Доступно: http://www.ifoam.org [Дата звернення 08 листопада 2021].