Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 39-47

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КОРМОВИХ ДОБАВОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА НИХ З БОКУ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Темненко, аспірантка
ORCID ID: 0000-0002-0331-8706
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.039

АНОТАЦІЯ

Розглянуто основні чинники функціонування ринку кормових добавок в Україні. У ході досліджень було встановлено, що скорочення поголів’я сільськогосподарських тварин спричинило суттєве звуження внутрішнього попиту на кормові добавки, призначені для великої та дрібної рогатої худоби. Натомість ефективними в Україні залишаються галузі птахівництва та свинарства, зростання яких стало найбільш помітним драйвером вітчизняного ринку кормових добавок.

Наведені результати аналізу державного реєстру кормових добавок, який показав, що основними країнами-постачальниками добавок на вітчизняний ринок є Німеччина, Україна, Польща, Франція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Китай, Австрія, Великобританія. За зареєстрованим асортиментом, лідерами вітчизняного ринку кормових добавок є корпорації DSM, Josera GmbH & Co. KG, Німеччина, та Innov Ad nv/sa, Бельгія. Українські виробники поки суттєво поступаються в конкурентній боротьбі іноземним компаніям.

Подано результати опитування тваринницьких підприємств Львівської області стосовно застосування ними кормових добавок. Опитуванням встановлено, що серед галузевих підприємств у своїй практиці використовують кормові добавки лише 46% респондентів. Це практично всі підприємства, що вирощують птицю, та більшість підприємств, які вирощують свиней. Застосовуючи кормові добавки, підприємства передусім мають на меті збалансування раціону тварин за вітамінами, мікроелементами, амінокислотами. Натомість лише 5% респондентів застосовують кормові добавки як допоміжну терапію, при лікуванні певних фізіологічних розладів тварин. Серед підприємств, які не застосовують кормові добавки, 41% зазначили, що вважають це економічно невигідним через високу вартість відповідних товарів, а 30% заявили про побоювання, що застосування кормових добавок може погано вплинути на якість продуктів тваринництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

кормові добавки, ринок, тваринництво, сільськогосподарські тварини, тваринницькі підприємства

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Agronews. 2021. Стало відомо, чи зменшиться у 2021 році споживання м’яса у світі. [online] Доступно: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-chy-zmenshytsya-u-2021-rotsi-spozhyvannya-myasa-u-sviti/. [Дата звернення 10 листопада 2021].
 • Nioli Corduli. 2019. Do the new feed additive functional groups open the door for innovation in the EU? [online] Доступно: https://pentec-consulting.eu/do-the-new-feed-additive-functional-groups-open-the-door-for-innovation-in-the-eu/ [Дата звернення 09 листопада 2021].
 • Воронецька, І. С., Кравчук, О. О. та Корнійчук, Г. В., 2016. Науково-практичні засади функціонування ринку кормів. Агросвіт, 20, с. 3–11.
 • Кудренко, Н. В., 2010. Ключові аспекти ціноутворення на ринку комбікормів України. Наукові праці НУХТ, 35, с. 120–122.
 • Марченков, Ф. С., 2018. Кормовые добавки в Украине: цены и тенденции. Сучасне птахівництво, 1–2, с. 13–14.
 • Нікішина, О. В., 2014. Стратегічні напрями сталого розвитку українського ринку комбікормової продукції. Економічні інновації, 58, с. 218–229.
 • Нікішина, О. В., 2015. Вітчизняний ринок комбікормової продукції. Вісник КНТЕУ, 2, с. 133–147.
 • Сегеда, С. А., 2020. Статистичний аналіз споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Економіка АПК, 3, с. 36–46.
 • Тваринництво України 2020: статистичний збірник. 2021. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm [Дата звернення 05 листопада 2021].
 • Темненко, С., 2021. Особливості формування пропозиції на вітчизняному ринку кормових добавок в Україні. Аграрна економіка, 14 (1–2), с. 18–26.
 • Яців, І. та Яців, С., 2021. Залежність розвитку молочного скотарства від споживчого попиту на молочні продукти. Аграрна економіка, 14 (1–2), с. 82–90.
 • Яців, С. Ф., 2021. Стан і перспективи розвитку птахівництва у сільськогосподарських підприємствах України. Агросвіт, 16, с. 26–33.